Бизнес

Силата на ГИС технологиите при управлението на кризи

Мария Динкова

Ползите и възможностите на геопространствения подход бяха разгледани по време на тазгодишния онлайн Световен ГИС Ден, организиран от ЕСРИ България

Светът е изправен пред редица предизвикателства, но макар фокусът в момента да е насочен към разпространението и опасността от Covid-19, в дългосрочен план човечеството не може да избяга и от проблемите, свързани с климатичните промени, опазването на околната среда и природните бедствия. За да разрешим тези трудности на помощ идват ГИС технологиите, чрез които откриваме закономерностите, предвиждаме последствията и можем да предприемаме навременни действия. Именно върху ползите, предимствата и възможностите на геопространствения подход беше поставен акцентът по време на тазгодишния онлайн Световен ГИС Ден, организиран от ЕСРИ България.

"Не е само Covid-19, изправени сме пред климатични проблеми по-големи отвсякога, загуба на биоразнообразие, замърсяване. За да се справим с тези предизвикателства, на нас са ни нужни данни, технлогия, знание. Според The Economist най-големият ресурс отдавна не е петролът, това са данните. Всеки ден създаваме 2,5 квинтилиона байта данни, а 90% от данните днес са създадени през последните 2 години. ГИС технологията ни помага да разкрием тяхната стойност и да се възползваме от потенциала им. С колкото повече данни работим едновременно, толкова повече данните и видовете данни взаимно се обогатяват, а добавената им стойност се увеличава", подчерта Евгения Караджова, основател и управител на Есри България.

В тази връзка тя сподели, че едно от основните предимства на ГИС технологията на Esri е осигуряването на оперативна съвместимост, тъй като тя поддържа множество общоприети протоколи и стандарти в най-различни сфери: като се започне от НАТО, премине се през хидрографските изисквания на Международната хидрографска организация и се стигне до въздухоплаването. В допълнение компанията се стреми да осигурява достъп до своите решения навсякъде, по всяко време, на всяко устройство чрез интуитивен и лесен за работа интерфейс.

Тази година организацията отбелязва и своята 25-годишнина на нашия пазар, а конференцията премина под надслова "25 години ЕСРИ ГИС в България и световният опит". "Повече от 20 години организираме Световния ГИС ден, за да повишаваме нивото на ГИС знанието в България. Значението "къде" е по-ценно от всякога. ГИС се превърна в основна технология в много отрасли в нашия стопански живот: в сфери като геодезията и картографията, ютилитис, земеделието, отбраната и сигурността, сподели Караджова.

По думите й дигиталната трансформация е в своя прогрес, а чрез ГИС се създава интегриращата рамка за всички данни. По този начин въз основа на пространсветана информация могат да се оптимизират процеси, да се намалят човешките, финансовите и времевите разходи, както и да се предоставят носи услуги. Освен това ГИС технологиите помагат за взимането на правилни решения и начертаването на политиките за бъдещето, свързани с климатичните промени, с управлението на кризи, с градско планиране и много други.

Пандемията
Темата за пандемията също беше засегната по време на събитието и беше подчертано значението и важността на геопространсвените данни за справяне с нея. Еншенг Донг - създателят на използвания от цял свят дашборд на университета "Джонс Хопкинс" за следене разпространението на коронавирус, представи своя опит и добрите практики в прилагането на ГИС за мониторинг и извършване на анализи за подпомагане борбата с пандемията. Първата версия на разработения от него дашборд стартира през януари с идеята в реално време да се следи разпространението на вируса в Азия. Впоследствие приложението на решението се разширява, за да се обхване целия свят.


Джак Данджермонд, президент на Esri, Inc

Джак Данджермонд, президент на Esri, Inc"За съжаление тази година сме изправени пред глобална пандемия със стотици смъртни случаи и милиони заразени. ГИС технологиите показват не само къде има регистрирани случаи, но и по-важното как да се реагира", отбеляза Джак Данджермонд, президент на Esri, Inc. Той допълни, че управлението на центровете за лечение и разпределението на ваксините са все пространсвени проблеми, при които геоданните помагат на взимащите решения и на здравните власти за правилно прогнозиране какво ще се случи и какви действия е добре да бъдат предприети.

В своята презентация експертът представи също така най-новите възможности и тенденции в развитието на ГИС технологиите, както и тяхното практическо приложение за нуждите на различни области. Освен това той напомни, че ГИС е език, наука, технология, която свързва света ни по много начини и позволява географското знание да бъде организирано чрез модели, анализи, карти и истории.

В рамките на събитието бяха представени най-новите разработки, решения и добри практики в областта на геопространствените технологии. Традиционно бяха направени и демонстрации на новите технологични възможности на Географските информационни системи за нуждите на кадастър, околна среда, ютилитис, телеком, здравеопазване, сигурност и обществен ред, местно самоуправление, териториално развитие, транспорт, електронно управление и други.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X