Нови Технологии

ЕЦБ: Банките подхождат твърде оптимистично към своята ИТ устойчивост

Мария Динкова

Европейската централна банка заяви, че финансовите институции в ЕС имат твърде оптимистична представа за своята ИТ устойчивост и ниво на защита от кибератаки, пише Finextra. Експертите подчертават, че съществува прекалено голяма зависимост от аутсорсинга и от легаси системите.

Анализ на докладите за самооценка, представени от банките към надзорните органи, показва, че по отношение на някои ИТ заплахи финансовите институции остават "твърде оптимистични". Това се отнася в особено голяма степен за управлението качеството на данните и на ИТ риска.

ИТ сигурността също се разглежда като значително предизвикателство за банките, отбелязват от ЕЦБ. Експертите допълват, че броят на докладваните киберинциденти продължава да се увеличава на годишна база.

В по-широк смисъл ИТ аутсорсингът и легаси технологиите са сред основните аспекти, които пораждат притеснения сред специалистите.

Експертите от ЕЦБ съветват финансовите институции да се фокусират върху опростяването на своите ИТ системи и върху гарантирането на достатъчно гъвкавост.

Според данните също така се наблюдава увеличение при ИТ аутсорсинга, което може да има негативен ефект върху работата на финансовите институции. Например някои банки докладват за загуби заради недостъпност или лошо качество на аутсорсинг услугите.

"За да се разреши този въпрос, то е препоръчително процесите за управление на аутсорсинга (включително управлението на риска) да бъдат подобрени, а управлението на услугите да бъдат постоянно наблюдавани. Също така институциите трябва да имат по-строги и по-цялостни политики за включването на аутсорсинг процесите в своите вътрешни рамки за контрол. Това включва редовни актуализации на плановете за непрекъснатост на бизнеса, както и наличието на адекватни стратегии за излизане от кризи", съветват експертите.

В тази връзка би било доста полезно в борда на директорите да се включват повече ИТ специалистите. Тези институции ще могат да подготвят по-точни оценки и ще бъдат по-подготвени да влагат повече средства в иновации.

В доклада също така експертите от ЕЦБ поставят акцент и върху легаси системите, като съветват банките, чиито критични системи в голяма степен разчитат на остарели решения, да намалят своята зависимост от тях.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X