Нови Технологии

България остава "скромен иноватор" и тази година

Майя Бойчева-Манолчева

Заедно с Румъния сме в дъното на класацията на ЕС за иновации

България отново е в дъното на европейската класация за иновации - European Innovation Scoreboard 2020, като двете с Румъния съставляват последната четвърта група - на скромните иноватори. Най-зле се представяме по отношение на направленията "финансиране и подкрепа", "атрактивни развойни системи" и "иноватори", а разходите за научна и развойна дейност в публичния сектор, обучението през целия живот и съвместните публикации на частния и публичния сектор са индикаторите, по които имаме най-малко точки. Най-добре сме по отношение на интелектуалните активи и въздействието върху заетостта, а спрямо индикаторите "заетост в бързо развиващи се предприятия от иновативни сектори", "дизайн на приложения" и "приложения със запазена търговска марка" сме над средното ниво на ЕС.

Швеция продължава да е иновационен лидер в ЕС, следвана от Финландия, Дания и Нидерландия. Тази година към групата на иновационните лидери се е присъединила и Люксембург, която беше във втората поред група - на силните иноватори, а Португалия е напуснала групата на умерените иноватори и вече е част от силните иноватори.

Лидери в различните направления са съответно: Швеция - при човешките ресурси, Люксембург - при атрактивните изследователски системи и интелектуалните ресурси; Дания - при благоприятната среда за иновации и финансиране и подкрепа; Португалия - при иновациите в малките и средни предприятия; Австрия - при сътрудничеството; и Ирландия - при въздействие върху заетостта и върху продажбите.

Като цяло представянето на Съюза по отношение на иновациите се е подобрило с 8,9% от 2012 година насам като в 24 от държавите се наблюдава положителна тенденция, а най-отличителна тя е при Литва, Малта, Латвия, Португалия и Гърция.

В световен план ЕС за втора поредна година изпреварва САЩ и продължава да има надмощие над Китай, Бразилия, Русия, Южна Африка и Индия, но остава зад Южна Корея, Канада, Австралия и Япония.

Иновационната оценка се базира на 27 индикатора в четири основни дейности и десет иновационни направления. Индексът разделя и подрежда страните в четири групи: "иновационни лидери", "силни иноватори", "умерени иноватори" и "скромни иноватори".
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X