Нови Технологии

Русенският университет стартира изграждането на нов научноизследователски комплекс по проект УНИТе

Владимир Владков

Изграждане на свръхмодерен научноизследователски лабораторен комплекс започна днес, 4 май, Русенският университет "Ангел Кънчев". Комплексът е част от разпределения Център за върхови постижения УНИТе, обединяващ ресурсите на 5 модерни научноизследователски комплекса в петте университета, партньори по проекта УНИТе . Проектът е финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", като общата стойност на проекта е над 29,78 млн. лева., от които делът за Русенския университет са над 2,96 млн. лева.

На откриването на строителната площадка присъстваха ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, координаторът на проекта в университета доц. д-р Десислава Атанасова, зам.-ректорът по "Интернационализация и комуникационна политика" и строго ограничен кръг от гости поради наложените мерки за безопасност и опазване на общественото здраве във връзка с разпространението на вируса COVID-19. Изпълнител на строително-монтажните работи е "Консорциум "ЦВП Медиком" - град Русе, а строителният надзор и инвеститорският контрол по време на строителството ще се упражнява от "Кимтекс ЛС" ООД - град Плевен.

В условията на извънредната ситуация в страната, Русенският университет подходи новаторски и организира първия виртуален съвместен брифинг с участието областната и на общинската администрации, както и на консорциума "ЦВП Медиком".

Първа копка на новия лабораторен НИ комплекс на Русенския университет "Ангел Кънчев"

© Русенски университет

Първа копка на новия лабораторен НИ комплекс на Русенския университет "Ангел Кънчев"


Амбициите на университета са да изгради международно призната, значима за регионалното развитие, разпределена научноизследователска инфраструктура, която да е част от националната и европейската пътна карта. В условията на икономика, основана на знанието и дигитална трансформация на обществото, лабораторният комплекс се очаква да бъде движеща сила за устойчивостта на региона и възстановяването му след кризата с разпространението на COVID-19. Чрез научни изследвания съвместно с бизнеса и с партньорските научни организации в проекта УНИТе, екипът на Русенския университет ще разработва иновативни технологични решения, които да осигурят конкурентните предимства на местните икономики в Дунавския регион. За целта ще се използват високоспециализирани софтуерни решения и компютърноосигурени комуникационни системи, както и средата за иновации на лабораторния комплекс и неговите 5 специализирани лаборатории: "Сериозни игри и симулации"; "Дигитализация и 3D сканиране"; "3D проектиране и моделиране"; "3D прототипиране и репликиране на обекти";"Смесена реалност".
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X