Техавто

BASF отваря в Германия завод за батерии за 400 000 електромобила

Иван Гайдаров

BASF обявява създаването на нов завод за производство на материали за батерии в германския град Шварцхайде, като част от своя многоетапен инвестиционен план да подкрепи производствената верига на електрически автомобили в Европа. Този модерен завод ще произвежда катодни активни материали с първоначален капацитет, който ще позволи снабдяването на около 400 000 напълно оборудвани електрически автомобили годишно с материали за батерии на BASF. Иновативните катодни материали на BASF ще увеличат капацитета на батериите, допринасяйки за благоприятна за климата мобилност.

Модулният дизайн и инфраструктура на завода в Шварцхайде ще позволи бързо да се увеличи производствения капацитет, така че BASF да може да отговори на нарастващото потребителско търсене на европейския пазар на електрически автомобили. Заводът в Шварцхайде ще използва прекурсори от обекта на BASF във финландския град Харявалта, чието създаване бе обявено по-рано. Пускането в експлоатация на двата завода е планирано за 2022 г.

"Заводите във Финландия и Германия ще предложат на нашите клиенти надежден достъп до катодни активни материали за приспособяване с високо съдържание на никел в близост до техните европейски производствени съоръжения", заяви д-р Петер Шумахер, ръководител на Дивизия "Катализатори" в BASF.

С тези инвестиции във Финландия и Германия BASF ще бъде първият доставчик на катодни активни материали с капацитет за местно производство на трите основни пазара в наши дни - Азия, САЩ и Европа. BASF ще стане водещ доставчик с надеждна, устойчива и базирана в Европа верига, която ще обхваща доставката на основни метали, най-вече никел и кобалт, производството на прекурсори, както и на катодни материали в рамките на един регион.

Обектът в Шварцхайде ще използва енергийно ефективна електроцентрала за газови и парни турбини, която ще работи на принципа на комбинирано производство на топлина и електроенергия. В момента той се модернизира с цел по-нататъшно повишаване на неговата екологична ефективност. Също така до пускането в експлоатация на завода за материали за батерии, в близко бъдеще се планира интегриране на възобновяеми енергийни източници. Заводът в Харявалта ще използва възобновяеми енергийни източници, включително водна и вятърна електроенергия, както и енергия от биомаса. Този благоприятен енергиен микс ще осигури катодни активни материали с много нисък въглероден отпечатък.

Инвестициите в Харявалта, Финландия, и Шварцхайде, Германия, затвърждават подкрепата на BASF към плана на Европейската комисия за производствена верига на батерии в Европа и са част от "Важен проект от общоевропейски интерес", одобрен от ЕK на 9 декември 2019 г. съгласно Правилата на Европейския съюз за държавни помощи.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X