Бизнес

Viasat Technology получи одобрение да предоставя ТОЛ услуги

Владимир Владков

Viasat Technology получи одобрение да предоставя ТОЛ услуги

Viasat Technology вече ще може да доставя данни за GPS позиционирането на превозните средства за отчитане на ТОЛ таксите при преминаване през платените пътни участъци, както и да предоставя ТОЛ услуги на други доставчици на декларирани данни. Това ще стане след като бъде пусната в действие електронната ТОЛ система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние.

Предоставянето на тези услуги стана възможно след вписването на Viasat Technology (търговско марка на "ИКОМ" ООД) в два национални регистъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). През август дружеството бе вписано в регистъра на Националните доставчици на услуги (НДУ) за електронно събиране на пътни такси с решение на АПИ, а на 30 декември получи одобрение и за Доставчик на декларирани данни (ДДД).

Вписването на ИКОМ като Доставчик на декларирани данни (ДДД) позволява на дружеството да събира и доставя данни за GPS позиционирането на превозните средства за отчитане на ТОЛ таксите при преминаване през платените пътни участъци със съществуващите GPS устройства на настоящите си клиенти, обясняват от компанията, която разполага с най-големия телематичен развоен център в България и региона.

През март 2020 г. се очаква да заработи официално електронна система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние (наричана ТОЛ). Това означава, че пътните превозни средства над 3,5 тона ще заплащат ТОЛ такси при преминаването по платените пътни участъци, допълват от Viasat Technology.

Съгласно предоставената към момента информация от АПИ, заплащането на ТОЛ таксите ще може да се извърши по 3 възможни начина:
  1. Чрез GPS устройства. В този случай използващият платената пътна мрежа в България е необходимо да има инсталирано GPS устройство в превозното средство и сключен договор с Доставчик на декларирани данни (ДДД). За да може да предоставя услугата ДДД доставчикът трябва да има сключен договор и с Национален доставчик на услуги (НДУ).
  2. Чрез GNSS бордово устройство. При този вариант ТОЛ таксите се отчитат чрез GNSS базирано бордово устройство, инсталирано в автомобила. Последното генерира данни за ТОЛ (тол декларации), необходими за изчисляване на дължимите такси. Данните се обработват от НДУ.
  3. Чрез маршрутна карта. Тази карта ще може да се закупи от каналите за продажба на електронна винетка на АПИ, като ползвателят или собственикът задава началната и крайна точка на маршрута, до четири междинни точки по избрания маршрут, заедно с техническите характеристики на превозното средство - регистрационен номер, националност на пътното превозно средство, категория на пътното превозно средство, емисионен клас и брой оси. Закупената маршрутна карта ще дава право за еднократно преминаване по избрания маршрут. Валидността на маршрутната карта е 24 часа от момента на активирането й. Последната може да бъде закупена до 7 дни по-рано от регистрирани потребители или до два дни предварително от нерегистрирани потребители.

Viasat Technology предоставя услуги на хиляди клиенти, като общият брой на оборудваните превозни средства надхвърля 40 000. Компанията постига значителен растеж в международен аспект, осъществявайки бизнес дейности не само в България, а и в Сърбия, Македония и Холандия.

Преди две години ИКОМ стана част от италианската компания Viasat Group, като през 2019 г. сериозно разшири бизнеса си. Компанията разшири капацитета на производствената си линия в Пловдив и през 2019 година произведе над 50 000 GPS устройства за българския, италиански и испанския пазар. "За сравнение през 2018 година броят на произведените устройства е над 10 000. Новите производствени мощности позволяват да се произвеждат 360 000 броя GPS устройства годишно", обясняват от компанията.

Разширена е и палитрата на произвежданите GPS устройства с 3 нови модела - SlimBox, Tracker BU и Tracker STSB. Проследяващото устройство SlimBox с GPS и GPRS свързаност се използва за застрахователна телематика, реално-временно проследяване и контрол на транспортни средства. По-базова функционалност притежава Tracker STSB, което е разработено като икономически ефективно решение за реално-временно проследяване и контрол на транспортни средства с многофункционалния софтуер SmartTracker.

Третият нов модел Tracker BU e многофункционален GPS/GPRS модул, който позволява четене на данни от бордови компютър в автомобила чрез връзка към CAN шината на колата. Връзката към CAN шината на автомобила се осъществява жично или безконтактно, посредством специализиран електронен модул VTClip. По този начин Tracker BU не оказва никакво влияние на комуникацията между електронните модули в автомобила, допълват специалистите на Viasat Technology.

Освен нови продукти, компанията спечели и 4 нови поръчки за реализиране на интелигентен градски транспорт (ITS). В София тя изпълни проект за поддръжка на 600 броя табла на територията на града. В Дупница също поддържа таблата за целия градски транспорт. В Община Казанлък е изпълнила проект за цялостно изграждане на системата за градски транспорт, а в Скопие – проект за разширение на съществуваща ITS система.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X