Предприемачество

BASF Chemgeneration ще демонстрира в TechnoMagicLand предимствата на кръговата икономика

Владимир Владков

След зимната ваканция средните училища и учителите в тях могат отново да кандидатстват за участие в безплатната научна програма BASF Chemgeneration, чиито семинари по естествени науки отново ще се провеждат в TechnoMagicLand, съобщи доц. Лъчезар Христов, ръководител на програмата, организирана от BASF и Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски".

Семинарите в научната програма BASF Chemgeneration ще се организират от 14 ч. в петъчни дни в TechnoMagicLand в град София. В продължение на 90 минути групи от по 20 ученици ще провеждат експерименти по химия със съдействието на модератори. За участие в научната програма BASF Chemgeneration могат да кандидатстват единствено учители или училища чрез попълването на формуляр, достъпен на образователния уебсайт www.chemgeneration.com.

Програмата включва набор от интерактивни семинари по химия и се провежда в 8 страни от Централна и Южна Европа с цел да образова учениците относно значението на естествените науки в създаването на устойчиво бъдеще за човечеството. "Независимо дали живеете в Европа, Африка или Нова Зеландия, замърсяването на водата, въздуха и почвата, обезлесяването и употребата на невъзобновяеми природни ресурси са въпроси, на които обществото обръща все по-голямо внимание. Именно поради това ние сме изключително щастливи, че тази учебна година нашите ученици имат шанса да разберат възможностите за решаването на тези проблеми", подчерта доц. Лъчезар Христов.

По време на семинарите учениците ще провеждат истински експерименти по химия и по този начин ще се опитат да решат някои от проблемите на съвременното общество. Участниците в програмата сами ще направят хартия и система за пречистване на водата, ще отделят метал чрез електролиза и ще анализират видовете пластмаса, които се разграждат само за няколко седмици. Освен това ще имат възможността да се запознаят със същността на линейната и кръговата икономика, както и да разберат разликата между тях.

Научната програма BASF Chemgeneration дава възможност на учениците да се образоват по един практичен и забавен начин: "Децата ще изучават химия извън класната стая и учебниците. Така те ще придобият активно отношение към естествените науки, а химията ще спре да бъде просто набор от процеси и реакции, превръщайки се в неделима част от ежедневните дейности. Като участват в тези работилници, учениците ще разберат колко е важно да обръщат повече внимание на хранителните опаковки, отпадъците и потреблението на вода, да научат какво може да се рециклира и какви са възможните начини за намаляване на употребата на природни ресурси", добавя ръководителят на програмата.

Програмата Chemgeneration е насочена към всички ученици, а не само към тези, които имат изявен успех в химията или интерес към естествените науки. В програмата могат да участват всички средни училища независимо дали са общообразователни или профилирани в естествените науки. Научната програма Chemgeneration се ръководи от водещата химическа компания BASF в партньорство с най-престижните университети и научни институции в Централна Европа.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X