Техавто

"Стая на бъдещето" среща инженери на Scania с изследователи, писатели и футуристи

Иван Гайдаров

Scania създава виртуално пространство, в което собствените ѝ експерти и визионери ще се срещат и ще обменят идеи за бъдещето на транспорта и тенденциите в развитието му с изследователи, футуристи и писатели. В тази "Стая на бъдещето" те ще рисуват заедно картината на бъдещата мобилност, като този проект демонстрира желанието на компанията да сподели с повече хора визията си за преминаване към устойчива транспортна система. В трансформацията към по-чиста среда и по-добро бъдеще компаниите могат да поемат
съществена роля, въздействайки положително върху глобалната промяна, смятат от Scania и вярват, че водещи в този процес са силата на технологиите и подкрепата за иновациите, чрез разработването и
въвеждането на нови концепции, пилотни проекти и идеи.

"Искаме да привлечем вниманието на хората към промяната към устойчивост и водещата роля на Scania в този процес. Едновременно с това искаме да покажем на тези, които вече ни познават, другите, различни страни на компанията, а също така да заинтригуваме и нови поддръжници на идеята за чиста икономика, транспорт и околна среда", обяснява Ерик Люнгберг, ръководител на отдела за комуникации и маркетинг в Scania, и добавя: "Най-ценният актив, който имаме, са нашите служители, нашият талант. "Стаята на бъдещето" е тяхното пространство, както и пространство за хората с идеи, които искат да ги споделят с нас и с обществото."

Запазване на лидерски позиции по време на големи технологични промени, изследването на нови бизнес модели и да управлението на скоростта на промяната е едновременно предизвикателство и възможност както за Scania, така и за екосистемата на транспорта и логистиката като цяло.

"Ние имаме силни традиции и култура, които развиваме и надграждаме, търсейки нови познания и партньорства в области като автономни превозни средства, свързаност и електрификация. Това изисква нов капацитет и различен комуникационен подход, който привлича нови заинтересовани страни по-близо до компанията", подчертава Ерик Люнгберг.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X