Нови Технологии

Rittal създаде смарт фабрика в Германия

Владимир Владков

Новото предприятие на Rittal в Хайгер, провинция е изградено според принципите на концепцията Индустрия 4.0. Компанията направи най-голямата си единична инвестиция на стойност 250 милиона евро, за да създаде най-модерната фабрика в света за новите си компактни и малки табла. Високоавтоматизираните производствени процеси в съчетание със съседния дистрибуционен център позволяват безпроблемно изпълнение на поръчките, гарантирайки бърза наличност на стандартни продукти и аксесоари.

„Заводът е изцяло съобразен с високоефективните принципи на Индустрията 4.0, заявява професор Фридхелм Ло, собственик и главен изпълнителен директор на групата Friedhelm Loh. - Новата производствена площадка ще гарантира и бъдещата конкурентоспособност на нашите клиенти, и на нашия собствен бизнес. Общата инвестиция от 250 милиона евро стимулира и регионалната икономика, създавайки 290 нови работни места“, добави той.

Новата фабрика е разгърната върху 24 хиляди квадратни метра, като скоро в нея ще работят над 100 високотехнологични машини. Те ще произвеждат общо около 9000 компактни табла AX и малки табла KX всеки ден, а годишно ще обработват около 35 хиляди тона стомана.

Производство в умна фабрика

Оборудването във фабриката в Хайгер ще бъде високо автоматизирано, произвеждайки отделни части и възли с изключителна ефективност. В миналото отделни стъпки като рязане по размер, ецване, заваряване и боядисвани бяха транзакционни, последователни и независими една от друга. В новата ера всички работници, машини и материали ще бъдат все по-интегрирани в производствената система. В края на процеса отделните сглобки се събират автоматично и се поставя QR код. Това позволява идентифициране, както и по-нататъшна обработка от клиента.


Rittal създаде смарт фабрика в Германия

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Роботизирани системи ще пренасят заготовките и готовите продукти. Снимка: Rittal

Машините и системите за обработка общуват помежду си, а също и с контролни системи от по-високо ниво чрез модерни комуникационни мрежи, поддържащи Индустрия 4.0. Материалите и компонентите ще бъдат премествани с помощта на 20 автоматично управлявани механизми. Опаковането, маркирането и прехвърлянето към дистрибуционния център също се извършват автоматично. Системите за обучение, базирани на знания, ще позволят прогнозируема поддръжка, предотвратяване възникването на грешки и минимизиране на престоите.

Автоматизираното управление и изпълнение на поръчките ще гарантират постоянната наличност на стандартни продукти и аксесоари в близкия глобален дистрибуционен център, създавайки верига от цифрови процеси от край до край - от конфигурирането и инженеринга от страна на клиента до доставката на крайния продукт.

Нова работна среда в Хайгер

Новата ера на промишленото производство ще доведе и до големи промени за работниците. Ще има по-малко ръчен труд като повдигане и носене. Вместо това фокусът ще се насочи към процеси на контрол, мониторинг и фина настройка. „Експертизата и способностите на опитните служители са един от ключовете за успеха на интелигентните фабрики: системите могат само да се учат и да получат „интелигентност“, ако те се преподават систематично от хората”, обяснява професор Лох. Rittal активно изгражда дигитални умения в работната си сила чрез курсове, провеждани в академията на компанията.

Новите технологии ще донесат подобрения в работната среда като цяло. Съоръжението на Хайгер ще бъде тихо, чисто и енергийно ефективно. Например отпадъчната топлина от новия цех за боядисване ще бъде възстановена и повторно използвана, напр. за обезмасляване на компоненти или за отопление на залите. Ефективното използване на водата също е приоритет. Технологичната вода се управлява в затворена система, където се почиства и използва отново.

Създаване на цифрова стойност в клиентската организация

Rittal ще произвежда новите компактни кутии AX и малки кутии KX в новия завод. Цифровата трансформация създава нови предизвикателства по отношение на самите продукти, оперативната среда и нейната наличност. Затова Rittal е преосмислила и преработила своето предложение в съответствие с императивите на Индустрия 4.0. Rittal осигурява ефективна подкрепа за цялата верига на стойността за производство на табла и комутационна апаратура, от автоматизация на инженеринга до поръчката на продукта. Дигиталният продукт осигурява висококачествени данни за целия дизайн, конфигурация и производствен процес. След успешното пускане на охлаждащите модули Blue e + и големите корпуси VX25, продуктите AX и KX вече са неразделна част от този подход, добавят от Rittal.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X