Нови Технологии

България се включи в Европейска мрежа на автомобилните клъстери (EACN)

Владимир Владков

Общо 1400 изследователски институти и компании (50% от които са малки и средни предприятия) обединява новата Европейска мрежа на автомобилните клъстери (EACN). Тя е създадена от клъстерните организации на 7 държави, включително Automotive-bw и Bayern Innovativ от Германия, испанските Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya и Galician Automotive Cluster, European Automotive Strategy Network (Нидерландия), Сдружение „Аутомотив Клъстер България”, Pôle Véhicle du Futur (Франция), Сръбският автомобилен клъстер и полският клъстер Silesia Automotive & Advanced Manufacturing.

Общо в тези 1400 компании и институти работят над 300 000 служители. „Основната цел на мрежата е обмен на знания в различни области, включително продукти, производство, процеси, персонал (т.нар. 4-те П). Всички партньори са клъстери, ориентирани към автомобилния сектор, сред които има производители на оригинално оборудване, малки и средни фирми, но също и членове от академичната и институционалната сфери. Изграденото партньорство ще способства за сътрудничеството между клъстерите и техните членове“, заявиха от „Аутомотив Клъстер България“.

Европейският автомобилен сектор е изправен пред големи предизвикателства заради тенденции като електрическа или споделена мобилност, автономни и свързани автомобили. Нови конкуренти като напр. Tesla, Google, Uber или Apple навлизат на пазара с нови продукти и услуги. За да запази или подобри конкурентоспособността, европейската автомобилна индустрия трябва да бъде иновативна по отношение на продуктите, производството, процесите и персонала. Индустриалната модернизация, промишлеността на бъдещето или промишленост 4.0 са ключовите въпроси, позволяващи производството на добре адаптирани, рентабилни и устойчиви превозни средства и позволяващи на Европа да остане световен лидер в тази област, обяснява от EACN.

Четирите П-та включват:

  • Продукти: разработване на нови материали, нови концепции за превозни средства.

  • Производство: внедряване на методи за адитивно производство, оптимизиране на веригата за доставки, интегрирана и безопасна мобилност.

  • Процеси: повечето да бъдат дигитализирани, да се въведат нови и иновативни производствени инструменти.

  • Персоналът: подобряване на работната среда, обучение и образование, умения 4.0 и повторно използване на талантите, като целта е да се намали въздействието от липсата на умения.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X