Нови Технологии

IIoT – особености на четвъртата индустриална революция

Computer World

Иван Гайдаров

Както механизацията, поточните линии, електричеството и автоматизацията са катализатор на трите досегашни индустриални революции, така облачните технологии, Интернет на нещата (IoT), изкуственият интелект и машинното обучение се превръщат в двигател на четвъртата – Индустрия 4.0. В същото време, според Deloitte, 80% от инвестициите в IoT през следващите години, ще бъдат насочени именно към индустриалното му измерение (IIoT), като този пазар се очаква да надхвърли 22 милиарда долара до 2022 г. Тези основни тенденции за развитието на интелигентната индустрия в глобален мащаб бяха очертани по време на годишния форум IоT (CLOUD, 3D PRINT, DRONES, AI), организиран за осми път от ICT Media и ISACA Sofia Chapter. Събитието се фокусира върху основните аспекти на индустриалната дигитализация, актуализацията на наследените бизнес системи и превръщането на производството в изцяло свързана, автоматизирана и автономна мрежа.

„Основните принципи на Индустрия 4.0 са свързаност – всички устройства и технологии са свързани помежду си и данните са достъпни отвсякъде; прозрачност на информацията – данните се обработват и се предават на точните хора в точен момент, за да могат те да взимат правилните решения; техническо подпомагане при взимане на решения – системата подсказва на служителите кое е правилно на база алгоритми за машинно обучение; автоматизация – когато действието е повтарящо се или трябва да се извърши в опасна среда, се извършва от машини“, очерта основните елементи Димо Станков, директор ИТ в „София Мед“.


IIoT – особености на четвъртата индустриална революция

© Computer World, Computerworld.bg

Димо Станков, директор ИТ в „София Мед“. Снимка: Велко Ангелов

По думите му другите основни характеристики на Индустрия 4.0 са децентрализация и автономност, т.е. възможността всяко едно устройство да изпълнява задачите си, без да бъде свързано към централна мрежа и централна база данни.

„Редица големи компании спестяват стотици хиляди долари на час от това, че въвеждат подобни решения и оборудването им няма даунтайм. Големият въпрос е как ние, в нашата среда можем да постигнем някаква част от ползите, които създават те. Една от тях е пътят за успешно изграждане и внедряване на IIoT проекти“, обясни от своя страна Мирослав Гечев, директор „Стратегическо развитие“ в Telelink Business Services.

Добри практики при внедряване на IIoT проекти

Според Мирослав Гечев, всеки един проект потвърждава три основни закономерности. „На първо място, в 90% от случаите готовите решения не помагат. Второ, изключително важно е компаниите да имат партньор, който ще бъде до тях на всяка крачка – ще мисли с тях, ще коментира с тях и ще иска да направи нещо специално за тях. Не на последно място, всяка компания трябва да е наясно с факта, че ще има грешки. Голяма част от решенията, взимани в началните фази, се оказва, че не работят при сблъсъка с реалността“, изброява той и добавя, че, за да бъде един проект успешен, трябва да бъдат успешно реализирани и двата потока – технологичен и бизнес.


IIoT – особености на четвъртата индустриална революция

© Computer World, Computerworld.bg

Мирослав Гечев, директор „Стратегическо развитие“ в Telelink Business Services. Снимка: Велко Ангелов

Като цяло специалистът от Telelink разделя процеса по реализация на IIoT проект на четири основни фази – визия и приложение, бизнес кейс, тестване в реална среда, валидиране и внедряване. Според него организациите трябва да избират персонализирани системи, върху които имат пълен контрол, тъй като от това зависи качеството на жизнено важни за бизнеса процеси.

„Когато се съберат данните, следва техния анализ. Контролът върху тази стъпка е много важен, защото, за да правите смислени прогнози на база на данни, трябва да знаете какви данни събирате и да се подсигурите още на хардуерно ниво, че те ще са качествени“, акцентира Мирослав Гечев.

Но, в крайна сметка, основната задача на свързаните устройства е събирането на данни, на база на които да се взимат по-добри решения. Едно от ключовите неща, за да е възможно това, е визуализацията, която може да бъде изградена където и да било – в облака, на компютъра в офиса и т.н. „Но много от платформите предлагат демо варианти за тестове, които са идеални за доказване на концепция. Това обаче не е така, когато става за продукционна среда, в която трябва да се направи мащабно внедряване“, предупреждава още директорът „Стратегическо развитие“ в Telelink.

Предизвикателства

Димо Станков от „София Мед“ също обръща внимание на няколко основни проблема при реализацията на IIoT проекти. „Много компании се опитват да правят дигитализация на парче. Това не е правилният начин. Трябва да се изготви пътна карта с участието на целия мениджмънт на организацията, защото това не е ИТ проект. ИТ само спомага за реализацията. Това са процеси, които траят години наред и трябва да са планирани изключително внимателно“, обясни той, като обърна специално внимание, че системи, които управляват машини и транспортни средства, трябва да са максимално подсигурени. Още повече, че през 2007 г. за първи път е открит вирус, който е насочен точно към SCADA системи.

„Често има и недоверие от страна на висшия управленски състав към новите технологии. Те смятат, че щом нещо работи, не трябва да бъде променяно. Но така една организация остава в миналото. Проблем идва и оттам, че обикновено този процес е свързан със сериозни инвестиции и интеграция на много системи в една обща мрежа“, обясни още ИТ директорът на „София Мед“.

IоT (CLOUD, 3D PRINT, DRONES,AI) ФОРУМ се организира в партньорство с Ingram Micro, APC by Schneider Electric, Equinix Bulgaria Data Centers, Dicota и M&BM Ltd.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X