Нови Технологии

IoT – технологичната тенденция на бъдещето според DELL/EMC

Computer World

Иван Гайдаров

Ежедневно виждаме важното значение на промяната, която носи Четвъртата индустриална революция. Дигиталната трансформация е основният фокус на всеки бизнес, на всяка фирма, независимо в кой вертикален сегмент от икономиката работи. Тя е комплексно действие, което изисква от организациите да променят подхода си към изграждането на своята система и набора си от бизнес процеси, това заяви при откриването на форума “Make it Real”, организиран от Dell Technologies, Радомир Бордон, главен директор на ISG Technology Consulting за Централна и Източна Европа. Специалистът в различните аспекти на дигиталаната трансформация представи визията на Dell EMC за развитието на технологиите и какво отражение ще има това развитие върху бизнеса и обществото. За целта Бордон изнесе данни от изследване на базираната в Силициевата долина неправителствена организация Institute for the Future, които очертават ясно жалоните на технологичното развитие в следващите години.

Когато организациите изграждат днешниIoT – технологичната тенденция на бъдещето според DELL/EMCя си фундамент, трябва да се замислят как ще изглежда бизнесът в бъдеще. Изследването на Institute for the Future набелязва 5 основни технологични тенденции, които ще бъдат мотора на тази промяна – IoT, изкуствен интелект и машинно обучение, виртуалната и добавената реалност, роботика и облачни технологии”, изброява Бордон.

Но машинното обучение, компютрите и роботите са част от бизнеса отдавна. Какво тогава е онова, което им дава толкова голям трансформационен потенциал?

Истината е, че обемът и бързината, с която се събират в днешно време данните, променя фундаментално и засилва нуждата от използването на новите технологии и тяхното значение като цяло. Става дума за това как да използваме изброените технологични тенденции, за да достигнем стойността, която се крие в данните, свързани с клиенти, конкуренция и средата, в която оперираме”, обяснява експертът.

Според него, ако една организация знае как да използва данните правилно, те могат да се окажат най-важният ѝ актив. По-важен дори от интелектуалната ѝ собственост, продуктите и услугите, които предлага.

За да останат конкурентоспособни при преминаването към дигитална икономика, компаниите трябва да мислят за използването на данните по специфични начини. Ние наричаме това „Иновационен кръг“, т.е. събиране на данни за услугите и продуктите, за начините, по които клиентите взаимодействат с тях, и въобще за средата, в която функционира бизнесът. След това, от нея трябва да се извлече знание и тук идва ролята на технологиите като изкуствен интелект, машинно обучение и т.н., които помагат за анализа на огромния обем от данни и извеждат прогнози как могат да бъдат оптимизирани нови услуги, продукти и бизнес модели”, добавя Бордон.

Интернет на нещата

Според визията на Dell EMC основата на бъдещото развитие на света до голяма степен ще е изградена върху концепцията Интернет на нещата (IoT).

Тук не става дума само за умни домове, градове и свързани коли. За тази технологична тенденция трябва да се мисли в много по-широк мащаб. Защото, всъщност, IoT не е нещо, което можете да се купи или да се свали от интернет, след което да се използва. Това е концепция за събиране на данни от свързани устройства и последващ анализ, който трябва да създаде бизнес стойност. В основата на концепцията е свързаността и възможността да се трансферират данните, които устройствата в периферията генерират и изпращат към изчислителните центрове”, дава поглед към голямата картина главният директор на ISG Technology Consulting.

Според него основните зони, в които се извършват изчисленията, са три.


IoT – технологичната тенденция на бъдещето според DELL/EMC

© Computer World, Computerworld.bg

Периферията се състои от сензори, които събират информация, като индустриално и здравно оборудване, умни устройства и т.н. За събирането на информация от периферния слой на цялостната архитектура са нужни устройства, които могат да го правят бързо, и алгоритми, които да реагират, ако оборудването не работи по оптимален начин. Бързото събиране на данни спомага при взимането на решения как да се подобри начинът, по който работят автоматизираните устройства”, акцентира Бордон.

На второ място той посочва центровете за данни, които получават информацията от периферията и имат достатъчно капацитет да я съхраняват, както и да използват технологии като машинното и дълбочинното обучение, за да анализират и извеждат зависимости и прогнози.

Разбира се, тези данни могат да бъдат изпратени и към облака, където прогнозите се комбинират с информацията от бизнес приложения или външни източници.

Ролята на Dell Technologies

За да тръгнат по пътя на дигиталната трансформация и да получат възможност за оптимален анализ на наличните данни обаче, организациите имат нужда от партньор, който е наясно със спецификите, и, по думите на Бордон, Dell предлагат именно това.

Ние осигуряваме периферни устройства, които могат да работят в рискова среда, като събират и анализират данните изключително бързо. Но алгоритмите за машинно обучение са много енергоемки и специфични. Затова изграждаме устройствата си така, че да могат да реагират бързо на информационния поток. Освен това доставяме системи за изчисления, мрежово оборудване и съхранение, както и платформи, които са нужни за бързото изграждане на инфраструктурата, нужна за оптимални резултати от анализа на данните”, обръща внимание Радомир Бордон и добавя, че компанията има изградени и множество инструменти, които са фокусирани основно върху базираните в облака приложения, като платформата Pivotal.

Основното предизвикателство по отношение IoT стратегията по принцип е как да бъдат комбинирани оперативните и информационните технологии. “Оперативните технологии могат да бъдат превозни средства или медицинско оборудване. Въпросът е как те да бъдат интегрирани и управлявани от традиционните ИТ системи. В тази посока разчитаме на няколко платформи, които поддържаме заедно с нашите партньори - като VMware и тяхната Pulse IoT Center”, дава пример Радомир Бордон.

След като се съберат данните, те трябва да бъдат анализирани, но анализът може да даде желания резултат само ако бъде направен много точно. Тук на сцената излиза изкуственият интелект.

Тази технология е застъпена в три основни направления - потребителски опит, оптимизиране и автоматизация на бизнес процеси и по отношение на инфраструктурните компоненти. Ние вече сме интегрирали машинно обучение в нашите платформи като системата за съхранение PowerMax, за да помогнем на крайните потребители да получат нови възможности в своята среда за съхранение. Тези три основни направления използват изкуствения интелект като двигател за иновации”, смята Бордон.

Dell, от своя страна, също са фокусирани върху три сеIoT – технологичната тенденция на бъдещето според DELL/EMCгмента, когато става дума за машинно обучение и изкуствен интелект. Първият са иновативните изчисления, които играят ролята на задвижващ механизъм. “Dell вече е лидер по отношение на изчисленията, когато става дума за сървърно обезпечаване. Но ние вярваме, че сървърите не са всичко в случая. Напротив, все повече процеси се преместват към крайните устройства. Става дума за нови уреди, които имат специфичен дизайн, фокусиран върху алгоритмите за машинни обучение, тяхното изпълнение и добиването на прозрения. Затова ние инвестираме много в нови доставчици и стартъп компании, които разработват решения, базирани на машинно обучение и изкуствен интелект”, обяснява още Бордон.


IoT – технологичната тенденция на бъдещето според DELL/EMC

© Computer World, Computerworld.bg

След тях идва ред на начина, по който се съхраняват, управляват и защитават данните. Те могат да бъдат разнообразни - както структурирани, така и неструктурирани – и затова организациите имат нужда от пулове, които да позволяват ефикасно и бързо алгоритмите да достигат, анализират информация и извеждат прозрения.

Трета сфера, върху която сме се фокусирали в разработването на иновации, е свързана с това как клиентът използва своя интелектуален капитал за изпълняването на кодове или изграждането на приложения чрез данните, които идват от периферните устройства към изчислителните ядра”, завършва Бордон.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X