Нови Технологии

СTEMO и БАН разработват облачна система за интелигентно управление на акумулатори

Computer World

 

От края на месец юли 2018 СТЕМО и Институтът по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ към Българска академия на науките разработват иновативна облачна система за интелигентно управление на акумулатори. Тя ще оптимизира работния цикъл, заряда и разряда на акумулаторите, което ще доведе до по-дългото им използване, до по-рядката им подмяна и ще повиши енергийната им ефективност. По този начин ще се намали отрицателното им въздействие върху околната среда, тъй като за тяхното производство се използват вредни за природата вещества.

Чрез IoT технология ще се събира информация за оперативните характеристики на управляваните акумулатори, въз основа на които ще се определя и прилага оптимален работен режим. Системата ще представлява комбинация от централизирана експертна система и специализирано оборудване за мониторинг и управление на експлоатацията. Експертната система ще бъде реализирана като централизиран софтуер, който ще обработва големи обеми исторически данни за експлоатационните параметри и ще предоставя услуги за анализ и определяне на най-добрия работен режим за конкретния акумулатор.

Основни дейности по проекта са свързани с извършване на изследвания, изпитвания, измервания, както и дейности по създаване и тестване на прототипи в лабораторни условия, свързани с разработвана иновация; дейности за придобиване на дълготрайни материалмни активи и дълготрайни нематериални активи, нужни за разработката, както и защита на интелектуална собственост и визуализация на проекта. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X