Нови Технологии

ДАВИД Холдинг създаде отдел, фокусиран върху IoT системи

Владимир Владков

ДАВИД Холдинг отдавна работи в областта на решенията за интелигентния град, автоматизираното производство и други области, свързани с модерната тема за Интернет на нещата. Още през 2015 г. компанията внедри в Столична община решение на Bentley Systems, което дава реална оценка за текущото състояние на съоръженията на общественото осветление и нуждата от ремонти.

Българската компания е сред най-добрите партньори на Siemens и е първият партньор на немската компания за нейната IoT платформа MindSpere в Централна и Източна Европа съвместно с VAPTECH.

Използвайки контролерите и специализирания софтуер на SIEMENS, ДАВИД Холдинг създава самостоятелно поделение, което ще се фокусира именно върху проектите, свързани с Интернет на нещата.

„Работейки от началото на 2018 г. съвместно с VAPTECH в областта на прогнозната поддръжка на водни електроцентрали, ДАВИД Холдинг стартира специализирано IoT поделение. Наречено David-IoT, новият отдел ще бъде фокусиран върху разработването на IoT приложения за енергетиката, индустриалната и транспортна безопасност, като използва SIEMENS IoT MindSpere, както и софтуера Node-RED, който работи върху индустриалните контролери на SIEMENS“, обяснява в LinkedIn блога на компанията Бальо Динев, главен изпълнителен директор на ДАВИД Холдинг.

 

 

„Интернет на нещата“ е новата парадигма за управление на нещата в нашия свят, допълва той. С използването на интелигентни сензори, цифрова комуникация, „облачно“ съхранение на „Големи данни“ и усъвършенстван анализи се постига по-интелигентен начин за получаване на прозрение за тенденциите, фактите и въздействията в реалния свят. „Правенето на IOT е проста задача с много сложни предизвикателства, обяснява Динев. Сред тези предизвикателства са:

 • Как да започнете?
 • Как да свързваме нещата?
 • Сега да сигнализирате?
 • Сега да управляваме устройствата?
 • Кои алгоритми за анализ да използвате?
 • Как да визуализираме прозренията?

Според Бальо Динев, ДАВИД Холдинг е избрала следните приложения на IoT:

 • Електромеханична прогнозна / превантивна поддръжка (EM-PPM). Използвайки набор от специализирани сензори и комуникационни канали, EM-PPM събира, преобразува, качва и обработва данни за работа по време на електромеханични машини за наблюдение, предсказване и предотвратяване на повреди и повреди в електромеханичните системи в електроцентрали и други обекти от енергетиката, както и в тежкото машиностроене.
 • Анализ на динамиката на атмосферата с висока разделителна способност (HD-ADA) „С помощта на интелигентен подход към измерването на атмосферните данни, комбиниран с географско пространствено съхранение на данни в облака и референции за ГИС, HD-ADA помага на експертите по околната среда да улавят, разбират и попълват динамиката с висока дефиниция за атмосферните газове, частиците и свързаните с тях фактори на замърсяване“, обяснява Бальо Динев.
 • Разширено наблюдение и предсказване на безопасността при транспортиране (AMP-TS).„Железопътният транспорт се движи напред с високоскоростни влакове, свързващи хората на далечни места. Способността да се следи механичното поведение на колелата и осите на влаковете носи информация за вибрациите и структурната цялост в реално време за предвиждане и предотвратяване на злополуки при влакове“, коментира шефът на ДАВИД Холдинг.
 • Събиране на данни за производството за цялостна ефективност на оборудването (MDC-OEE). "Промишленост 4.0 изисква по-точна представа за оптимизиране на цялостната ефективност на оборудването (OEE). Интегрирането на персонализирани контролери и контролери за обработка на данни от OPC, нашите MDC-OEE могат да осигурят устойчива среда на интернет на клиентите, които искат да използват машините си по начин, който е по-ефективен“, обяснява Динев.
 • Качество, измерване, загуби и AM / FM за ВиК дружества (QML-WU). „Чрез разширена SCADA мрежа и интелигентни сензори за вода, това решение дава на оператора на водоснабдителната мрежа реално разбиране за качеството на водата, потреблението, изтичането, управлението на активите / съоръженията и ефективността на помпите за по-добра експлоатация и по-високо удовлетворение на клиента“, допълва той.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X