Нови Технологии

По-безопасни ли ще са пътищата с автономните коли?

Владимир Владков

Автономните превозни средства обещават повече безопасност, премахвайки катастрофите, предизвикани от човешка грешка. Твърди се, че самоуправляващите се автомобили могат да избегнат 90% от смъртните случаи по пътищата, като премахнат тези грешки, но тези твърдения не са тествани, пише в нов доклад на Международния транспортен форум (International Transport Forum). ITF e междуправителствена организация към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) с 59 страни членки, включително България. Докладът представя изводите от работна среща, в която са участвали и представители на индустрията като Volvo Car, Volvo Group, Uber, Toyota, Kapsch TrafficCom, FIA и др.

Снимка: Shutterstock

Споделената отговорност между роботите и шофьорите може всъщност да доведе до по-комплексни решения за маневри по време на шофиране. Непредвидените последствия може да направят пътуването по-опасно, а не по-безопасно. В ситуации, в които хората поемат контрола от роботите, може да настъпят повече катастрофи сред шофьорите „среден клас“, които обикновено не поемат рискове.

Хората запазват предимствата си

Пълната автоматизация може значително да намали броя на сериозните катастрофи. Но при частично автоматизираните системи хората запазват своето предимство в много контекстни ситуации. Преодоляването на тази пропаст изисква множество сензори и свързаност с инфраструктурата. Напълно автоматизираните и свързани автомобили обаче са уязвими към рисковете за киберсигурността. „Избягването на катастрофите никога не трябва да зависи само от достъпа до споделени външни комуникационни канали“, пише в доклада.

В него се препоръчва проектиране на автоматизирани превозни средства, така че критичните за безопасността системи да са функционално независими и да не могат да блокират при проблеми с свързаността.

Подходът „Система за безопасност“

Автоматизирането налага спешно възприемане на подхода за „Система за безопасност“ в автомобилния транспорт. Системата за безопасност организира всички елементи на пътното движение по такъв начин, че ако един механизъм за безопасност блокира, да бъдат предприети други стъпки за предотвратяване на катастрофа или поне за по-сериозни наранявания. Прилагането на този подход към автоматизираното управление означава, че системата за трафика ще отчете и грешките на машините.

Докладът предупреждава още, че използването на системите за безопасността не трябва да се осъществява в конкуренция с автономните превозни средства. „Относителното ниво на безопасност на превозните средства ... не трябва да бъде въпрос на конкуренция. Регулаторната рамка трябва да осигури максимално постижима пътна безопасност, гарантирана от индустрията, като предпоставка за това е тези превозни средства ... да работят“, пише в доклада.

Останалите препоръки в доклада включват:

  • Да се изисква от автономните превозни средства да докладват данни, свързани с безопасността.

  • Разработване и използване на поетапен режим на изпитания на автономните превозни средства.

  • Създаване на всеобхватни принципи за киберсигурност на автономното шофиране.

  • Осигуряване на ясни и целенасочени съобщения за възможностите на автомобила.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X