Нови Технологии

Oнлайн приложение ще насочва към зарядните станции шофьорите на електромобили

Владимир Владков

Онлайн приложение, което ще дава информация на потребителите за географското местонахождение на публично достъпните зарядни точки или точки за зареждане с алтернативни горива, трябва да бъде финансирано и разработено. За неговото функциониране могат да бъдат използвани допълнително и функционалностите на Географската информационна система в българските пристанища. Изградените зарядни точки за алтернативни горива в българските пристанища могат да бъдат включени в ГИС система. Това предвижда новата „Национална рамка за политика за развитие на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор“. Промените са приети от Министерския съвет, съобщиха от преслужбата на кабинета.

Целта на документа е да се създадат по-добри условия за широко прилагане на алтернативните горива и задвижвания в транспорта, както за разгръщане на съответната инфраструктура за зареждане на подобни превозни средства. За да се реализира на практика тази национална рамка, са посочени и нормативните актове, които трябва да бъдат изменени. В документа са разписани средносрочни и дългосрочни мерки, които да ускорят развитието на електромобилната и водородната технологии, както и да подпомогнат налагането на природния газ като стандартно гориво. Посочени са и компетентните институции, които трябва да предприемат действия за транспониране на конкретните разпоредби.

В Националната рамка пише още, че „трябва да бъдат предприети действия, които да гарантират, че цените, начислявани от операторите на публично достъпните зарядни точки, са прозрачни, разумни, лесно и ясно съпоставими.“ Това означава, че всички оператори на електрически зарядни точки трябва да предоставят услугата свободно на потребителите, без да се налага сключването на договор.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X