Нови Технологии

Siemens създаде „жива” лаборатория в помощ на фармацевтичната и химическата промишленост

Computer World

Siemens откри във Виена първата по рода си в Европа “жива лаборатори” (Living Lab), която има за цел да подпомогне фармацевтичната, химическата и хранително-вкусовата промишленост, като им предостави по-ефективни, по-евтини и по-висококачествени методи за производство.

 

 

Типичното за тези браншове е, че те произвеждат своите продукти въз основа на биопроцеси, като основният материал често е жива бактерия. Затова в новооткритото звено на Siemens изследвaнията и тяхното приложение се комбинират в реална среда, а индивидуалните биопроцеси за нуждите на клиентите могат да бъдат моделирани, симулирани и оптимизирани. Основа на тези процеси са данните и техният интелигентен анализ - физическият, чисто биологичен процес е точно възпроизведен чрез негов дигитален „близнак” от данни, което го прави контролируем, повторяем и документируем (технологията може да бъде успешно използвана за одобряването на нови лекарства, например).

Дигитализацията – ключ към конкурентоспособността

В живата лаборатория за дигитализация на биопроцесите изследователите тестват и разработват нови технологии и визионерски идеи в среда, максимално близка до реалната, като обединяват международна експертиза на Siemens в сферата на фармацевтичната, химическата и хранително-вкусовата промишленост.

Разработването на нови продукти в т.нар. процесни индустрии е много сложно и скъпо, както и времеемко. Независимо дали става въпрос за лекарства, храни или химически продукти, трябва да бъдат спазени законовите условия и да бъдат изпълнени изискванията за високо качество. Досега тези критерии обикновено са били проверявани едва след производството в рамките на стандартизирани процедури. В случай на грешка обаче, резултатът е, че цялата засегната партида не се допуска на пазара. Освен това често е трудно да се определи източникът на грешката – нещо, което би могло да причини повтарящи се загуби.

 


Siemens създаде „жива” лаборатория в помощ на фармацевтичната и химическата промишленост

© Computer World, Computerworld.bg

 

Решението на този проблем от Siemens виждат в дигитализацията на целия цикъл на производствените процеси и съоръжения - от инженеринга, през експлоатацията, до текущата оптимизация. За целта е необходимо различните фази да бъдат следени чрез интелигентни технологии за измерване и автоматизация. Затова от технологичната компания разчитат на огромен обем от данни за извличане на правилните изводи с помощта на алгоритми и статистически модели.

Персонализирана медицина

Персонализираните лекарства биха могли да направят ефектите по-предсказуеми и да сведат до минимум страничните последици. Тенденцията за преход към персонализирана медицина ще насърчи производството на по-малки серии лекарства в бъдеще. За производствените процеси това означава, че те трябва да станат значително по-гъвкави. Ключът към това отново е в дигитализацията и автоматизацията на съоръженията, която би позволила бърза промяна на рецептите и последователността на процесите, смятат още от Siemens, и добавят, че, особено във фармацевтичната индустрия, е важно изискванията за качество и критичните параметри да се следят в реално време чрез технология за анализ. Ако възникнат отклонения, в бъдеще процесът може да бъде пренастроен с нововъведенията от биолабораторията на Siemens, без да се налага прекъсване на операцията. Предимството, което дава този подход е, че контролът на качеството не се извършва върху крайния продукт, а вече е тестван по време на самия процес, като по този начин грешките могат да бъдат избегнати на ранен етап, категорични са от Siemens.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X