Нови Технологии

Siemens разработи двурък индустриален робот, който няма нужда от програмиране

Computer World

Изследователи на технологичния гигант Siemens разработиха двурък робот, който може да произвежда продукти, без да трябва да бъде предварително програмиран за това. С помощта на изкуствен интелект, роботът може самостоятелно да разделя задачите и да работи с двете си ръце в синхрон. Според изследователското звено “Корпоративни технологии” на Siemens роботизираната система е ключов елемент от бъдещето на производството – бъдеще, в което цели фабрики ще се управляват сами.

Да направим производството на малки партиди икономично

Приложението на новата разработка на германската компания беше демонстрирано в завода ѝ в Амберг, който произвежда програмируеми контролери Simatic при 75 процента автоматизация и 99,99885% качество. Тези части обаче се произвеждат в големи партиди, като всяка година 12 милиона контролери Simatic се доставят на над 60 000 клиенти от цял свят. С интеграцията на двуръките роботи, бъдещето, за което говорят от Siemens, вече е факт, когато става дума за големи производствени обеми. Но способността да се изпълняват задачи автономно, вместо автоматично, е точно това, което искат и производителите на по-малки партиди, и тези, които произвеждат множество различни варианти на една стока в отговор на нарастващото търсене на персонализирани продукти.

Екипът на “Корпоративни технологии”, ръководен от Кай Вурм и Георг фон Вихерт, смята, че е успял да разреши този проблем. „Нашият двурък интелигентен прототип показва, че икономичното производство на малки партиди е възможно. В бъдеще няма да има нужда роботите да бъдат скъпо програмирани с времеемки страници от кодове, които им задават фиксирана процедура за сглобяване. Ще трябва само да дефинираме задачата, след което системата ще трансформира спецификациите в програма”, коментира Вурм.

Преход към семантична информация

 Просто казваме на робота да прикрепи специфичен компонент към монтажната релса. И той прави точно това”, разказва още ръководителят на “Корпоративни технологии”. Тази задача описва в общи линии какви са предизвикателствата при производството на малки количества или сглобяване на даден продукт в голямо разнообразие от варианти, съдържащи различни компоненти. Роботът получава информация как да произведе продукта от софтуерен модел - CAD/CAM (Computer Aided Design and Manufacturing). Тази технология обикновено е неразбираема за конвенционалните роботи, но за новия прототип не е така. Той се държи все едно е полиглот и разбира различни езици, като по този начин елиминира необходимостта от програмиране на движения и процеси.

За да направи това, прототипът успешно разделя задачите, като например общата команда „сглоби” от софтуерния план се свежда до изпълними единици от рода на „вземи” и „предай”, докато придвижи ръката си или отвори захвата си. Освен това роботът сам решава коя задача с коя ръка да изпълни. За да стане това възможно, разработчиците дават възможност на прототипа да издигне информацията от софтуера за разработка на продукти на семантично ниво.

Частите на продуктите и информацията за процесите са семантично превърнати в схеми и графики. Досега нещата, които хората просто знаят от опит, щом им се каже да вземат компонент Х от релса Y, трябваше да бъдат предавани на роботите под формата на кодове. Само че нашият прототип сега анализира сам проблема и намира подходящо решение”, разказва Вурм.

 Самокоригиращи се системи

Прототипната система на Siemens може също така да коригира грешки, без да й се казва предварително, че това е възможно. Ако дадена част примерно се изплъзне, едната ръка ще намери същата по големина част, стига тя да е в зрителното поле на камерата. Ръката ще вземе компонента и ще коригира всички последващи движения така, че да го инсталира правилно. А ако компонентът трябва да бъде поставен на отсрещната страна, едната ръка ще го предаде на другата. Тези новаторски разработки са част от програмата на Siemens за автоматизацията на бъдещето - Company Core Technology (CCT). ССТ дава възможност на компанията да се съсредоточи върху ключови области на иновациите като дигиталните близнаци, изкуствения интелект и адитивно производство.

Разработчиците на Siemens предвиждат, че съвсем скоро ще може да се говори за самоорганизиращи се производствени мощности, които реагират автономно на променящите се изисквания, постоянно оптимизират дейноста си и включват помагащи си един на друг роботи. Такива съоръжения биха били революционна стъпка, защото по същество те ще представляват системи, които се захранват с проектни данни, коригират грешки и изчисляват всички движения и процеси сами. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X