Нови Технологии

Поглед към бъдещето – виртуален помощник за офиса

Computer World

Преди шест години Apple добави Siri в iOS и за много потребители (чиито езици се поддържат от системата) гласът е удачен начин за интеракция с тяхното устройство. След това на сцената се появиха Google Assistant и Alexa на Amazon, които се използват на най-различни устройства, докато Cortana на Microsoft е най-популярният асистент при настолните компютри.

В анлгоезичните страни, гледайки ефекта, който оказват тези системи в сфери като смартфоните и електрониката за умния дом, човек няма как да не се запита дали те скоро няма да започната да се използват и в професионални сфери.

Въпреки, че българският език не се поддържа от самите умни помощници, качеството с което смартфоните с Android разпознават родния ни език в момента може да се счита за белег за бъдещия потенциал на тези системи.

Всъщност дори в момента всеки може да вършат дребни свързани с работата задачи, като например да се получава напътствия за това как да стигне до някъде, да създава събития в календара си, да отговаря на съобщения. Тези функционалности обаче всъщност не са се променили особено много от 2011 г. насам.

Истинският гласов контрол, който би могъл да е полезен в офиса, представлява много повече от споменатите дреболии. На съвременното работно място всичко се върти около съвместната работа и тези системи трябва да са добри именно в тази насока.

Говорейки за умен офис хората често си представят ситуации от Star Trek например, където персонажите говорят с главния компютър. Подобни сценарии надали ще станат факт скоро, тъй като тяхното реализиране най-малкото не би било евтино. По-вероятният сценарий е умните помощници да продължават да бъдат налични на определени устройства, с изключение на определени места на работното място, като например залата за конференции и съвещания. По този начин може да бъде осигурена достатъчна гъвкавост тъй като мобилните устройства и персоналните компютри са на практика навсякъде.

Приложения и интерфейси

Основният въпрос всъщност не е къде да бъдат достъпвани гласовите помощници, а как те биха могли да се използват в работна среда. Отговорът на тези въпроси е в приложно-програмните интерфейси (API), които биха осигурили необходимите връзки с различните работни софтуерни инструменти.

Да вземем за пример следната задача: “Изпрати на Гергана отчетите на сервиза за последния месец, за да може тя да допълни слайдове 3 и 4 от презентацията за срещата на отдела другата седмица.”

Това звучи като относително проста заявка. Тя обаче бива разбита на няколко команди: изпращане на съобщение до правилния човек; намиране на точната информация (и прилагането ѝ); добавяне на иснтрукции за опресняването на данните; маркиране на слайдовете, които трябва да се обработят и т.н.

В зависимост от използваните в дадения офис инстументи изпълнението на всичко това може да означава използване на няколко различни приложения, които да достъпват локални или облачни ресурси. Тези софтуери трябва да могат да “си говорят”, дори да не става въпрос за гласови команди.

Повечето гласови интеракции могат да бъдат разбити по подобен начин на отделни команди, които биха могли да са относително прости или много сложни.

При настройването на HomeKit на Apple например трябва да бъдат създавани сценарии, т.е. работни потоци, въвличащи различни устройства. Командата “Излизам навън” например може да означава изключване на осветлението, намаляване на температурата на термостата и заключване на вратата. Една потенциална офисна система подобни сценарии трябва да се създават в движение.

Един или няколко гласа

Друг важен въпрос е дали една платформа ще е достатъчна или ще трябва да се разчита на комбинация от Siri, Cortana и Google Assistant?

Тук са налице както предизвикателства, така и възможности. С изключение на Siri гласовите помощници не са обвързани с определени устройства и операционни системи. Въпреки че Cortana и Google Assistant са налични за Windows, Android и iOS, техните възможности и интегрираност варират.

Ако се избере моделът да се поддържат множество умни асистенти, то ИТ отделът в дадената компания ще трябва не само да дефинира и внедри стратегия, но и да я дефинира и документира за потребителите. Вероятно в крайна сметка именно това ще е решаващият фактор дали гласовите помощници ще имат успех в офис средата. Както при корпоративните приложения критична мярка за успеха ще е използването от страна на служителите.

Въпреки, че са на пазара от половин десетилетие гласовите помощници все още са на много ранен стадий от своето развитие. Революцията тепърва предстои, като процесът вероятно няма да подмине работната среда.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X