Нови Технологии

Първо приложение на LoRa в София – отчитане на сградни водомери

Владимир Владков

Дистанционно събиране на данни от водомери на сградни водопроводни отклонения на сградите е първото IoT приложение, използващо изградената от Vivacom и Nokia в София безжична мрежа, базирана на стандарта LoRa. Проектът за интелигентно измерване на потреблението е пилотен, като той е реализиран за нуждите на „Софийска вода“ АД от VIVACOM и Qubiqo – инженерингова компания, разработваща решения в сферата на управлението на водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения.

„Пилотното технологично решение представлява система за дистанционно събиране и анализ на данни от водомери на сградни водопроводни отклонения на сградите в избран софийски квартал. Проектът е новаторски не само за столицата ни и за България, но и за цялата международна организация VEOLIA, тъй като “Софийска вода” АД е първата компания от групата, която внедрява подобна технология“, обясняват от ВиК компанията.

Системата осигурява в реално време актуална информация за разхода на вода от всички сградни водопроводни отклонения, в които са монтирани устройствата, както и от входа на избраната водомерна зона. Събирането на данните от водомерите се извършва с датчици, използвани за пренос LoRa мрежата на Vivacom. Датчиците събират и изпращат данните през определен и предварително зададен времеви интервал. Информацията от тях се достъпва чрез специално разработено приложение Q Data. Освен визуализация на получените данни, приложението осигурява и първичен анализ по предварително зададени индикатори.

„Иновативният проект цели да даде редица възможности за „Софийска вода“ АД за подобряване управлението и ефективността на процесите и повишаване на качеството на услугите на компанията. Успешното му приключване ще доведе до следващата логична и планирана стъпка в развитието на компанията - изграждането на цялостна система, която да покрива основните консуматори на вода, които обслужва компанията“, обясняват от дружеството за ВиК услуги. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X