Нови Технологии

Бъдещето на Интернет на нещата през 2018 г.

Computer World

Макар че много неща ще се променят през 2018 г. бързото развитие на технологиите няма да е сред тях. За компаниите в сферата на Интернет на нещата (IoT) този напредък продължава да обещава вълнуващо бъдеще.

Заради бързата промяна много от IoT компаниите ще трябва да наваксват. Същевременно обаче много организации ще постигнат успех, ще тестват нови монетизационни модели, ще разбират по-добре от какво се нуждаят и какво ценят клиентите.

Голямата промяна при монетизацията

Вече се промени начинът, по който бизнесът мисли за софтуерната монетизация. Преди дискусиите по темата се фокусираха върху въпроса как да се спре изтичането на приходи и да се защити интелектуалната собственост.

Сега става дума за нови, по-насочени към клиентите бизнес модели и за фирмен растеж, идващ от повтарящи се приходни потоци. Изравняването на цената с потребителската стойност и по-ефективната монетизация ще бъде ключов двигател в индустрията през 2018 г.

Този нов подход се грижи за клиентите, а намирането на нови източници на приходи ще продължи и през 2018 г. Ето какво може да се очаква от новия свят на софтуерната монетизация:

1. Клиентите, купуващи софтуер, ще изискват повече прозрачност.

В миналото клиентите, купуващи софтуер, често оставаха в неведение относно това какво точно използват. Макар че вече много от тях се доверяват на инструмента Software Asset Management, те също така изискват от доставчиците прозрачност и молят за повече помощ.

Доставчиците трябва да покажат какво е позволено на потребителите да използват и какво те всъщност използват. Така ще се създаде доверие и ще се засилят отношенията клиент-продавач.

2. IoT компаниите се нуждаят от повече информация, за да привлекат нови клиенти

Клиентите днес очакват, че IoT компаниите ще разберат техните нужди. Това означава, че трябва да се сложи карай на играта по отгатване как потребителите използват софтуера и услугите.

Добрата новина е, че най-новите технологии незабавно предоставят информация за клиентите. Това на свой ред въвежда едно напълно ново ниво на стратегическо управление на приходите.

3. Управление на SaaS като част от хибридните модели е ключът за растежа

Тъй като повече софтуерни доставчици се местят в SaaS, те ще предложат нови неща на пазара. Истината е, че инсталационните приложения няма да изчезнат веднага и хибридните модели ще съществуват още дълго време.

За да увеличат растежа, доставчиците трябва да създадат среда, която лесно управлява хибридните модели за разпространение и монетизация.

Компаниите, които подготвят инфраструктура,осигуряваща гладко протичане на всички сценарии, ще се отличи и ще може да гарантира, че SaaS приходите продължават да нарастват.


Бъдещето на Интернет на нещата през 2018 г.

© Computer World, Computerworld.bg

4. Клиентското изживяване трябва да е определящо

Организациите не трябва да позволяват техният модел за внедряване да определя клиентското изживяване и трябва да гарантират, че клиентите лесно ще могат да използват всички продукти.

Дори да се прилагат различни модели за внедряване, софтуерните продукти трябва да бъдат управлявани централно и да се свързват със същия бек офис.

5. OPEX ще доведе до икономика на абонаментите (subscription economy)

Преминаването към OPEX модел или модел на оперативните разходи е неизбежно. Независимите софтуерни доставчици и производителите на устройства се насочват към модели на повтарящи се приходи, а моделът на абонаменти вече е широко приет.

Доставчиците трябва проактивно да работят за увеличаване броя на абонатите, да въведат процеси за автоматично абониране и подновяване на абонамента.

6. Нарастващо търсене на индивидуализирани продукти и стратегии за монетизация

При продуктите и монетизацията не може „едни и същи размер да подхожда на всички”. Клиентите, купуващи софтуер, очакват индивидуализирани продукти. Модулните продукти и функции, които могат да бъдат включвани и изключвани, отговарят на тези очаквания. Освен това днес монетизацията е доста по-гъвкава.

Според Gartner 80% от независимите софтуерни доставчици ще използват множество модели за лицензи до 2019 г., а много го правят и сега. Пример за това са SaaS приложенията.

Тези хибридни модели все повече навлизат и доставчиците на софтуер трябва да се подготвят още сега за тях.

Макар някои компании да се чувстват застрашени с тези нови тенденции, важно е да се запомни, че те могат да донесат значителен успех на организациите през следващата година.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X