Нови Технологии

България се изкачва с три места в класация на ООН за развитието на ИКТ

Computer World

България се изкачва с три места в класацията за развитието на информационните и комуникационните технологии IDI 2017 (Индекс за развитие на ИКТ), в рамките на годишния доклад Measuring the Information Society (MIS) на Международния съюз за телекомуникации (ITU) - специализирана агенция в сферата на ИКТ на ООН. Страната ни заема 50-то място в глобален мащаб (53-то през 2016 г.) и 33-то в регион “Европа”. На първо място и в двете е Исландия, която изпреварва Южна Корея в световен план, а в европейски – Швейцария (2) и Дания (3).

Това е деветото издание на доклада на ITU, анализиращ тенденциите в развитието на информационното общество. MIS е водещo издание на организацията, широко признато за източник на най-надеждните и безпристрастни глобални данни и анализи за развитието на информационните и телекомуникационните технологи (ИКТ), на което разчитат правителства, международни организации, банки за развитие, анализатори и инвеститори от целия свят.

Индексът за развитие на ИКТ за отделните държави се базира на 11 основни показателя (14 от 2018 г.), разделени в три подкатегории – достъп, употреба и умения в сферата.

Конкретните резултати за България сочат, че 60,22% от домакинствата притежават компютри, а 63.54% имат достъп до интернет. За сравнение – в съседна Румъния, която е с 11 позиции зад страната ни, 73,96% от домакинствата разполагат с компютър, а 72,40% - с интернет. Абонаментите за фиксирана телефония отстъпват все повече на мобилните услуги – 20.96 на 100 жители използват стационарната услуга, докато абонаментите за мобилни телефони са в съотношение 127,23 на 100. Абонаментите за мобилен широколентов интернет също надвишават значително тези за фиксирана мрежа. На 100 потребители у нас 88.38 избират мобилен абонамент и едва 23.25 - фиксирана услуга. Като цяло 59.83% от българите използват интернет.

Освен статистическите данни за отделните държави и региони, Measuring the Information Society изследва и анализира глобалните тенденции в ИКТ и тяхното отражение върху развитието на света.

Изводи

Основният извод в тазгодишния доклад е, че едновременното развитие на Интернет на нещата (IoT), големите масиви от данни (big data), изчислителните облаци и изкуственият интелект (AI) ще позволят огромни иновации и фундаментални промени, които ще засегнат бизнеса, държавното управление и общественото функциониране, като в крайна сметка способстват за подобряването на живота по целия свят.

"Тази революция ще се развива и през следващите десетилетия с възможности, предизвикателства и последици, с които все още не сме съвсем наясно. За да се възползват от тези предимства обаче, националните правителства ще трябва да създадат условия, подкрепящи внедряването на информационна мрежа от следващо поколение и инфраструктура за услуги. Те също така ще трябва да приемат политики, които стимулират експерименталната наука и иновациите, като същевременно смекчат потенциалните рискове за сигурността на информацията и неприкосновеността на личния живот и заетостта", се казва в доклада

Според Хулин Зао, генерален секретар на ITU, тазгодишният доклад показва, че ИКТ имат потенциала да превърнат света в по-добро място и да допринесат изключително за постигането на целите за устойчиво развитие.


България се изкачва с три места в класация на ООН за развитието на ИКТ

© Computer World, Computerworld.bg

"Въпреки постигнатия цялостен напредък, цифровото разделение остава предизвикателство, което трябва да бъде разгледано. Това е важно, защото информационните и комуникационните технологии и цифровата икономика имат потенциал да променят живота на милиарди мъже, жени и деца. Цифровата революция може да трансформира народите - цели континенти - но само ако цифровите ресурси са достъпни. Този доклад ще помогне на много страни да се справят с това предизвикателство”, категоричен е той.

Независимо от бързото проникване на ИКТ, все още съществуват значителни цифрови разделения между държавите и регионите. Едновременно с това обаче, растежът на фиксираната и мобилната широколентова инфраструктура стимулира във все по-голяма степен достъпа и използването на интернет. Броят на мобилните широколентови абонаменти в целия свят вече надхвърля 50 на 100 от населението, което говори за подобрен достъп до онлайн услуги, се казва в доклада. В него все пак се отбелязва, че темпът на растеж спада под 5% годишно.

Тенденции

Относно тенденциите в сферата, Measuring the Information Society е категоричен, че Интернет на нещата (IoT), големите масиви от данни (big data), изчислителните облаци и изкуственият интелект (AI) ще продължават да подпомагат устойчивото развитие в глобален мащаб.


България се изкачва с три места в класация на ООН за развитието на ИКТ

© Computer World, Computerworld.bg

Интернет на нещата ще разшири значително цифровия отпечатък върху обществените отношения. В допълнение към свързването на хора, организации и информационни ресурси, той също така ще свързва обекти, оборудвани с цифрова информация. Тази повсеместна инфраструктура ще генерира изобилни данни, които могат да бъдат използвани за повишаване на ефективността при производството и разпространението на стоки и услуги и за подобряване на човешкия живот по иновативен начин”, се казва в доклада. Според анализаторите работата с големи обеми данни ще доведе до подобряване на управленските и политическите решения, а облачните пространства и други архитектури вероятно ще намалят бариерите за навлизане на компютърни ресурси, което ще понижи фиксираните разходи за ИКТ инфраструктура в полза на малките и средни организации.

Изкуственият интелект ще помогне на хората да взимат по-добри решения. За да се постигне тази цел, всеки алгоритъм трябва внимателно да се адаптира към съществуващите данни и преследваните цели. Това изисква значителен човешки опит в машинното обучение и големи масиви от данни, за да се обучат алгоритми”, предупреждава още докладът.

От Международния съюз за телекомуникации на ООН акцентират, че положителният ефект от предимствата на усъвършенстваните ИКТ изисква не само подходящи инфраструктура и услуги, но и усъвършенствани ИКТ умения сред потребителите.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X