Нови Технологии

Gartner изведе движещите сили на цифровия бизнес за следващите години

Computer World

В доклад, озаглавен “Цикъл на зрелостта на новите технологии 2017” анализаторите от Gartner са определили три области, от чието развитие ще зависи оцеляването и успехът на компаниите в условията на цифровата икономика през близките пет-десет години. Това са: изкуственият интелект, прозрачните “поглъщащи” (immersive) потребителски интерфейси и цифровите платформи.

Тенденцията за повсеместно навлизане на изкуствен интелект ще е най-силна от трите движещи сили, считат в компанията. Огромните изчислителни мощности, на практика безкрайните потоци от данни и безпрецедентните пробиви в сферата на дълбоките невронни мрежи ще помагат на организациите да се адаптират към нови ситуации и да решават съвсем нови видове задачи.

Според анализаторите организациите трябва да обръщат внимание на технологии като дълбокото учене, роботизираните автомобили, когнитивните изчисления, комерсиалните дронове, гласово-диалоговите потребителски интерфейси, управлението на корпоративни таксономии и онтологии, т.нар. “умна прах” (smartdust) и умните работни пространства.

Що се отнася до прозрачните “поглъщащи” потребителски интерфейси, става дума за това, че технологиите, благодарение на все по-голямата си ориентираност към човека, ще позволяват на практика “невидими” взаимодействия с околните “неща” (от Интернет на нещата, IoT). Ключови в тази насока ще бъдат 4-измерният печат (създаване на триизмерни обекти, позволяващи промяна на тяхната форма), допълнената и виртуалната реалност, интерфейсите мозък-компютър, свързаните домове, увеличаването на физическите възможности на хората, базираната на въглеродни нанотръби електроника и т.нар. обемни дисплеи.

При цифровите платформи Gartner имат предвид технологиите, осигуряващи обработката на огромни обеми от данни и поддържащи всеобхватни екосистеми, които обещават реализирането на нови бизнес модели. Основните платформи за това са мобилните комуникации от пето поколение (5G), т.нар. “цифров близнак” (точни дигитални репрезентации на реални обекти, позволяващи мониторинг на оригинала), периферните изчисления, блокчейн, Интернет на нещата, невроморфното оборудване, квантовите изчисления, безсървърните PaaS услуги и софтуерно-дефинираната сигурност.

В началото на своя цикъл на зрелостта (hype cycle) анализаторите са поместили т.нар. “умна прах”, 4D печата, изкуствения интелект с общо предназначение, невроморфното оборудване, 5G и т.н. В т.нар. “област на завишените очаквания” пък, по оценка на Gartner, се намират периферните изчисления, умните роботи, IoT платформите, виртуалните асистенти, свързаните домове, базираната на нанотръби електроника и др.

В стадий на избавяне от илюзиите се намират комерсиалните дронове, когнитивите консултанти, управлението на корпоративни таксономии и онтологии, софтуерно-дефинираната сигурност, както и допълнената реалност. При виртуалната реалност обаче (често споменавана в комплект с допълнената) все още трябва да бъдат изчистени някои недостатъци.

Анализаторите отбелязват, че технологиите, съставящи основата на повсеместния изкуствен интелект и цифровите платформи, бързо се доближават до етапа на зрелост. Прогнозира се, че революционно влияние за бизнеса през следващите пет-десет години ще окажат квантовите изчисления и блокчейн.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X