Нови Технологии

Екофондът ще стимулира използването на електромобили от общините

Владимир Владков

Общо 1,3 млн. лв. са предвидени са финансиране на електрическите превозни средства (ЕПС) за администрацията. Те ще бъдат предоставени чрез нова схема от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов.

Поканата за проекти в областта на електрическата мобилност е насочена към общински и държавни институции, но този път е разширен списъкът от допустими за финансиране видове електромобили. Акцент в третата покана са превозни средства, които общините могат да ползват за комунални, социални, контролни и транспортни дейности, например за почистване, поддържане на паркове, социален патронаж, инспекции, както и за осигуряване на вътрешноселищен обществен транспорт в малки населени места.

„Това е една от дейностите, които МОСВ и екофондът лансират за подобряване на средата за живеене в населените места. Знаете, че сме в процедура за фини прахови частици, имаме ангажименти и към изменението на климата. И в двете посоки електромобилите имат принос – помагат за намаляване на праховото замърсяване и парниковите газове. Друг ефект е ограничаването на шумовото замърсяване в големите градове“, допълни министър Димов.

До този момент държавните и общински администрации са купили електромобили на обща стойност 630 хил. лв., включително за нуждите на МОСВ, МТСП, МИ и редица общини. „Регистрираните в България електромобили са около 800, като през 2016 г. е отбелязан ръст от 50%“, съобщи Нено Димов. Според информация на министерството в страната има общо 32 точки за зареждане с ток на електромобили - в София, Пловдив, Варна, Бургас, Сандански и Благоевград.

Кандидатите за финансиране от НДЕФ могат да поръчат до 3 превозни средства, като размерът на отпусканата безвъзмездна субсидия е фиксиран за всеки различен вид, независимо от покупната цена на автомобила. Общините и държавните ведомства могат да изберат и електромобили, и plug-in хибриди, като за първия клас финансиране е 20 000 лв. за едно ЕПС, а за хибридите – 10 хиляди лева. Срокът за кандидатстване е до 2 октомври т.г., като кандидатите трябва да подадат хартиен формуляр в офиса на Националния доверителен екофонд.

Част от средствата, постъпили от ранните търгове на емисии на парникови газове, са предоставени с решение на правителството на екофонда по проекти за закупуване на електромобили. Целта на схемата е да допринесе за изпълнението на политиките на страната в по опазване на околната среда – подобряване качествата на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване нивата на шумовото замърсяване в градовете, обясняват от МОСВ.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X