Нови Технологии

Липсата на сигурност в Интернет на нещата плаши всички

Computer World

Компаниите все още не се справят достатъчно успешно с рисковете, които води след себе си взривното навлизане на технологии от Интернет на нещата (IoT). Според изследване на Ponemon Institute, в рамките на което са били анкетирани 533 висши ИТ мениджъри, 78% от респондентите смятат, че е налице вероятност тяхната организация да бъде засегната от загуба или кражба на данни поради зле защитени IoT устройства през следващите две години.

Фактът, че множество малки свързани устройства и други компоненти от Интернет на нещата имат проблеми със сигурността плаши ИТ отделите от доста време. Сами по себе си отделните IoT устройства не са привлекателни цели и затова често производителите не отделят необходимото внимание за тяхната защита. Междувременно обаче по данни на Gartner тази година броят им ще достигне 8,4 млрд. в световен мащаб. Голямо количество „зомбирани“ устройства могат да формират сериозни ботнет мрежи. Налице е скорошен пример – Mirai.

Често обаче въвеждането на съответните политики за справяне с проблема може да се окаже сложна задача. Почти три четвърти (72%) от участниците в изследването на Ponemon Institute споделят, че скоростта на развитие на технологиите от Интернет на нещата затруднява изпълняването на каквито и да е изисквания, свързани с информационната сигурност. Почти всички са на мнение, че са необходими нови стратегии.

Тези подходи са трудни за проектиране. Едва 44 на сто от респондентите са споделили на изследователите, че техните организации могат защитят себе си и мрежите си от IoT устройства. По-малко от половината изрично следят свързаните с използваните на работното място обекти от Интернет на нещата.

Друг голям фактор, влияещ на незадоволителното управление на IoT в компаниите, е фактът, че около половината от тях не следят своя инвентар от такива устройства. Цели 85 на сто споделят, че е налице липса на централизирана отговорност, а над половината от тях посочват за причина липсата на ресурси за справяне със тази задача.

Все пак, въпреки всички, анкетираните все пак осъзнават, че е налице нужда от ново мислене по отношение на IoT управлението. Две трети споделят, че е необходим „нов подход“, така че ИТ отделите да могат да се справят с предизвикателствата на Интернет на нещата.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X