Нови Технологии

Четири нелицеприятни истини за Интернет на нещата

Computer World

В развитието на повечето технологии са налице етапи, по време на които всичко изглежда възможно. Като примери могат да се посочат персоналните компютри в края на 80-те и интернет в края на 90-те години на миналия век, както и мобилните приложения в началото на настоящото десетилетие.

С течение на времето обаче всичко идва по местата си.

В момента е ред на Интернет на нещата (Internet of things, IoT) да изглежда многообещаващо. Според прогнози милиарди свързани устройства ще помагат на хората да решават широк спектър от задачи, както в професионалния, така и в личния си живот. Паралелно обаче започват да прозират и редица потенциални проблеми. По-долу са изброени най-очевидните от тях.

Лоши данни

Потенциалът на системите от Интернет на нещата е в пряка зависимост от събираните данни, а тук има какво още да се желае.

Според оценки на General Electric до 40 на сто от събираната от сензорите информация може в момента на попадането си облака да е невярна, прекомерна или безполезна. Това усложнява процесите по нейното събиране и обработка.

Работата в тежки условия увеличава вероятността от грешки, като опасност в тази насока могат да представляват резки промени в атмосферните условия, вандализъм, влияния от страна на животни или растителност и т.н. За да се избягват свързаните с такива фактори ефекти, компаниите трябва да калибрират своите датчици, да осигуряват резервни такива или да използват системи за контрол (например камери).

Всички изброени проблеми могат да бъдат решени от системи с изкуствен интелект, който да анализира регистрираните показатели и прави верните изводи на тяхна база. Лекарите например ще могат да следят състоянието на пациентите с помощта на носими устройства, които да измерват техните жизнени показатели и да ги сравняват. Паралелно с това ще бъде филтрирана ненужната информация, като например 1000 последователни идентични съобщения. Тези решения ще трябва да бъдат взимани от устройства, намиращи се по периферията мрежите.

Необезопасени устройства

Много домашни устройства от Интернет на нещата се доставят с пробойни в сигурността и дори сега да са неизвестни, в крайна сметка все пак биват откривани.

Компанията Hangzhou Xiongmai Technology вече е успя да изпита такива проблеми. Миналата година нейни камери се оказаха въвлечени в зомби-мрежата Mirai, която порази значителна част от интернет. Слаби пароли, установени по подразбиране, са в основата на успеха на Mirai. Година преди това производителят спря да доставя продукти със слаби пароли, но не успя да накара потребителите да инсталират нов софтуер и да ги сменят на ръка.

Стремителна смяна на технологии

Интернет на нещата продължава да е подвижна цел. Това затруднява избора технологии, тъй като в дългосрочна перспектива далеч не всички от тях ще „оцелеят“.

Някои спецификации, появили се преди няколко години (например IoTivity и AllJoyn) вече се обединяват една с друга. Ако доставчиците осигурят съвместимост на старото оборудване с новото, то намаляването на броя стандарти може да се счита за позитивен фактор. Все пак подобна консолидация може да донесе със себе си допълнителни изненади.

Освен всичко, този въпрос бива повдиган във връзка с развитието на териториално разпределени мрежи с ограничен обсег. Днес изборът в тази насока е достатъчно широк, но анализатори се опасяват, че в бъдеще това може да се окаже недостатъчно. Клетъчните предаватели няма да бъдат демонтирани до тогава, докато не дойде време да се подменят използващите ги устройства, но мрежата, завършваща своя жизнен цикъл, няма да се разширява. Затова днес трябва да се избира много внимателно на каква технология да се заложи.

Неподготвеност на персонала

Свързаните с мрежата голямо количество машини, всеобщата автоматизация и по-дълбокото проникване в същността на бизнеса, несъмнено, могат да бъдат приветствани. Сам по себе си обаче Интернет на нещата не работи.

Намирайки се на границата между изчислителните системи и физическата инфраструктура (машините), Интернет на нещата кара ИТ отделите да влизат във взаимодействие с обслужващия персонал, който може даже да не познават. Миналогодишната анкета на Technalysis показа, че оперативните подразделения се оказват въвлечени в такива проекти дори по-често, отколкото ИТ специалистите.

Според изследване на Strategy Analytics, отново от миналата година, извличането на максимума от Интернет на нещата е възможно само при активно участие на всички отдели. Бързането тук е вредно и води със себе си обърквания, които могат да повлияят на ползата от цялостния проект. Над половината (51%) от анкетираните дори изобщо не са уверени, че инвестициите в подобни проекти изобщо някога ще се възвърнат.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X