Нови Технологии

Българи участват в изграждането на най-мощният рентгенов лазер в света

Computer World

Техническият университет – София и фирма “Микро плюс-Апостолов” ЕООД са част от изпълнението на проекта European XFEL (X-ray + Freier Elektronenlaser) за най-мощният рентгенов лазер в света с линеен ускорител от 3,4 км, който се намира в Германия. Проектът е реализиран и финансиран от консорциум от 14 държави, съобщиха от ТУ-София. Строителните разходи за съоръжението, които включват и въвеждане в експлоатация, възлизат на 1,22 милиарда евро.

Изградено на 37 метра под земята, съоръжението съдържа 2,1 км свръхпроводящ линеен ускорител, при който електроните ще се ускорят до енергия 17.5 GeV. След пределната скорост започват да светят с електронен и фотонен сноп, който произвежда изключително кратки и синхронизирани рентгенови светкавици (шотове) – 27000 в сек, един милиард пъти повече от конвенционалните лазерни източници. 

Линейният колайдер, който е единствен по рода си в света, ще открие напълно нови възможности за научни изследвания и индустриално приложение. Изследователски групи от цял свят ще изследват нанометрови структури, бързи процеси и екстремни състояния, като правят 3D изображения на вируси и протеини и филмират химическите реакции в реално време. С други думи ще намира приложения предимно в медицината (за първи път учените ще имат възможност да проследят промените, които настъпват в клетките при заболявания като Алцхаймер и СПИН), за биологични изследвания и животоспасяващо лечение, анализ на вируси), наблюдение на химичен синтез за анализ на материали в нанотехнологиите, за изследване в областта на астрофизиката, енергетиката, електрониката, фотониката и околната среда. 

Международното изследователско съоръжение ще влезе официално в експлоатация на 4 май 2017 г. в района на Хамбург. На официалното откриване са поканени и български учени, инженери и специалисти, с богат международен опит, участвали в изграждането на важни системи в ускорителя. 

България се включва в строежа преди 10 години с изключително трудната задача - инженерно осигуряване на механични конструкции за вълноводни системи, изграждани за проект „Направления за изследвания по проекта XFEL”.

От българска страна, при изграждане на XFEL са участвали научно-приложна лаборатория “Координатни измервания в машиностроенето” и катедра “Прецизна техника и уредостроене” към Машиностроителния факултет на ТУ – София и фирма “Микро плюс-Апостолов” ЕООД.

Ръководител на научно-приложна лаборатория “Координатни измервания в машиностроенето” е доц. д-р Димитър Дяков, който отговаря за управление на качеството на всички етапи на производството – схеми на контрол, метрологично осигуряване и монтаж.

Български специалисти са участвали в проектирането на линията за монтаж и тестване на вълноводни системи, на която се изпълняват повече от 150 технологични операции. Всички технологични съоръжения и приспособления, както и специализирани метрологични приспособления за тази линия, са проектирани и изработени в България. В целия производствен цикъл за монтаж на вълноводните системи, управлението на качеството, в т.ч. всички измервателни процедури за контрол на геометричните параметри на компонентите, изделията и системите, са разработени от ТУ - София в научно-приложна лаборатория “Координатни измервания в машиностроенето”. В задачи свързани с българското участие в проект XFEL са участвали специалисти от катедра „Прецизна техника и уредостроене”, посочват от висшето училище.

“Представете си един манипулатор, върху който се монтира система дълга 11 метра и тежка 1,5 тона с 6 степени на свобода, която трябва да се ориентира в пространството с изключителна точност – конструирана и изработена в България. Всички системи са монтирани с този манипулатор, плюс всички специфични измервателни устройства и калибри – толкова сложна технология. Тя е изработена от 15 български специалисти за 4 години, но българите остават там и за определени сервизни дейности”, каза инж. Евстати Апостолов, отговорен конструктор.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X