Нови Технологии

За 3 г. - €42 млн. договорени по програма Хоризонт 2020 за България

Computer World

От началото на Рамкова програма „Хоризонт 2020“ през 2014 г. до сега, 150 български научни организации са спечелили 252 проекта по инициативата и по тази линия до момента в държавата са постъпили 42 млн. евро, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Това отрежда на България 24 място от 28 държави членки на ЕС по участие и усвояване на средства по програмата. По-малко финансиране от България са получили Литва, Латвия, Хърватска и Кипър.

От всички направления по програмата, най-много са средствата, вложени в „Сигурна, чиста и ефективна енергия“ – 6 731 124 евро, следвани от направленията „Информационни и комуникационни технологии“ с 3 463 790 евро и дейности „Мария Склодовска-Кюри“ с 3 234 681 евро.

34 български организации участват в реализацията на 42 проекта по първото направление. Пример е община Бургас, която заедно с градовете Бордо, Варшава, Лисабон, Лондон и Милано изпълнява проект „Sharing Cities” (Споделящи градове) за внедряване на интелигентни системи в области като електрическата мобилност, системи за интелигентно управление на енергията, интелигентно улично осветление, енергийна ефективност на сгради и др.

По направление дейности „Мария Склодовска-Кюри“ се организира „Нощ на учените“ в цялата страна. По време на проявата гражданите могат да видят различни научни експерименти и разработки, както и да се запознаят с постиженията на българските учени.

През последната година научните ни организации, спечелили най-много проекти, са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Медицинският университет – Варна, „Онтотекст“ АД, Институтът по механика и Институтът по информационни и комуникационни технологии към БАН.

Това беше отчетено на първата работна среща на новосъздадената Национална контактна мрежа по „Хоризонт 2020“. За контактни лица по обявените конкурси на програмата са избрани експерти от държавни институции, научни организации, висши училища, неправителствени организации и бизнеса. Основната им задача ще бъде да предоставят информация за българското участие в конкурсите, обясни министърът на образованието и науката проф. Николай Денков при откриването на срещата. Той уточни, че не става дума за докладване на резултатите от проведените конкурси, а по-скоро за структуриране и анализ на информацията и предоставяне на конкретни препоръки за подобряване на участието на България в Рамковата програма.

Проф. Денков заяви, че през 2018 г. ще започнат преговори между България и ЕК за продължение на „Хоризонт 2020“ в следващия програмен период. Предстоят широки обществени обсъждания и консултации по всички важни за страната ни сфери. За тях покани ще получат всички научни организации с капацитет в тези направления, добави още министърът.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X