Нови Технологии

Български студенти участват в проект на NASA за колонизиране на Луната

Computer World

Български студенти, заедно с университетските си колеги от САЩ, Канада, Бразилия, Германия, Великобритания, Франция и Италия, ще си сътрудничат във виртуалното завладяване на Космоса. 14 отбора от 11 часови зони ще вземат участие в проекта на NASA Simulation Exploration Experience (SEE) 2017 като ще „колонизират“ Тъмната страна на Луната посредством разпределена виртуална симулация. Нашият отбор е единствен участник от Източна Европа.

В огромен кратер, наречен „Басейнът на Аткин“ (Aitken basin), е изграден 3D виртуален лунен град (Moon City). В града и около него всеки от отборите има своето място, като основна цел е сътрудничеството между тях, което ще развива и защитава лунната колония. Симулираната мисия включва в себе си 3D движещи се модели на астронавти, карго роувъри, защитна система от астероиди, дронове, система за сателитна комуникация, система за управление на отпадъците, фабрика за производство на кислород и други обекти с особена важност при изпълнението на една истинска мисия. В първото си участие в проекта българските студенти разработват Лунна оранжерия, която ще доставя свежа храна и кислород на астронавтите в Лунния Хабитат (разработен от отбора на Бразилия). Всички тези модули се създават от студенти под ръководството на т. нар. „Университетски съветници“ (Faculty Advisors) и със силната подкрепа на експерти от NASA Kennedy Space Center във Флорида, САЩ.


Български студенти участват в проект на NASA за колонизиране на Луната

© Computer World, Computerworld.bg

Софтуерната среда за виртуалната мисия е предоставена от NASA и фирми, разработващи софтуер за симулации.

Българският отбор е представен от студенти от магистърската програма „Аерокосмическо инженерство и комуникации“ от Факултета по физика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Отборът се ръководи от Българската асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ, която е партньор на NASA по тази инициатива.

Основното предизвикателство пред отборите е как да реализират своите модели, така че да си взаимодействат като една цялостна система. В процеса на работа студентите надграждат своите познания и умения за 3D моделиране, софтуерно програмиране, управление на екипи и международно сътрудничество в многонационална среда. 

Виртуалната симулация по проекта SEE 2017 ще се състои в космическия център Kennedy Space Center на 5 април 2017 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X