Нови Технологии

Търговската верига Walmart ще следи доставките си с блокчейн

Computer World

Американският гигант при търговията на дребно Walmart, в партньорство в IBM, възнамерява да увеличи контрола и прозрачността на мрежата си за доставки чрез блокчейн технология. Новината бе съобщена по време на откриването на Watson IoT център на IBM в Мюнхен, Германия.

Очаква се проектът да бъде реализиран за една година, като в резултат клиентите на Walmart трябва да получават по-свежи стоки. В Китай веригата работи върху експериментална система за проследяване на продукти от свинско месо до разполагането им на рафта в магазина. Очаква се в САЩ да бъде внедрено нещо подобно, което трябва да обхване и други стоки.

„Проведохме редица срещи с представители на IBM, за да определим необходимите параметри – съобщи Франк Янис, вицепрезидент по безопасността на стоките в Walmart, по време на събитието в Мюнхен. – Какви данни и атрибути трябва да бъдат съхранявани и анализирани? Как ще се осъществява тяхната регистрация във всяка точка на системата? Участниците в проекта вече започнаха създаването на софтуера и на потребителските интерфейси, така че всичко върви много добре.“

На пръв поглед новата инициатива е насочена към осигуряването безопасността на стоките, но по думите на Янис нейната цел е значително по-широка. Всички заинтересовани страни ще могат да получат от нея определена изгода чрез по-тясно взаимодействие между участниците в отрасъла.

„Въпросът се състои в това да е налице възможност за контрол и проследяване на произхода на стоките, от фермата до масата на потребителя – пояснява той. – Организациите, заинтересовани от съответната информация, винаги са съществували. И са предприемали опити да я получат. Но съвременното развитие в тази насока е по-скоро противоречиво, тъй като не съществуват стандарти. В САЩ изискванията се ограничават до операции по осигуряване на една крачка напред или назад. Що се отнася до новите системи, въпреки увеличаващата се сложност, те предлагат редица преимущества. Да разгледаме ситуацията с отделно взет фермер. Произвежданият от него продукт трябва първо да попадне системата за обработка хранителна продукция, а след това в разпределителен център. Този процес включва множество етапи. Във всяка от точките на продуктовата система, съгласно изискванията, операциите се регистрират само за една стъпка напред или назад, без да разполагате с пълна картина. Отчитането на стокооборота се извършва с помощта на несвързани един с друг методи и днес всичко в голяма степен става на хартия. Не можете да минете бързо през тези процеси, не можете да осигурите необходимата точност, не виждате цялостната картина.“

С използването на съчетание от датчици, свързани с Интернет на нещата, и блокчейн от Walmart очакват да ускорят следенето и преминаването на продуктите и да получават пълната информация за това.

„Този подход обещава множество потенциални ползи – продължава Янис. – Да вземем например сигурността на стоките. Причина за скандалите тук най-често са регистрираните у нас изблици на различни заболявания. Реагирайки на тях контролните органи могат например да забранят употребата на спанак. Заподозрени се оказват всички, които не успеят да докажат своята невинност. Продуктите се изтеглят и започва разследване. Когато страстите утихнат се оказва, че е виновен единичен доставчик и ли даже една единствена производствена линия. Ако разполагате с възможност за бърза идентификация, то можете да премахвате точно определена стока.“

Към избраните от Walmart и IBM точки за контрол на данните се отнасят местоположението на фермата, номерът на партидата и датата на събиране на реколтата. Прозрачността пък ще се осигурява чрез следене на различни фактори. Може да се отчита например дали реколтата е отгледана по екологично чист начин, дали са използвани органични торове, дали е пръскано с пестициди. За получаване на пълна картина се събира цялата необходима информация.

„Предполагаме, че след извършване на такива промени за цялата система, ще можем да оптимизираме нейното функциониране – пояснява Янис. – Няма съмнение, че преминаването на потоците от стоки от фермите до крайните потребители ще се ускори. А това е много важно за тях заради ограничените срокове на годност. В момента, в който откъснете ягодата тя започва да умира и трябва да бъде доставена до купувача възможно най-бързо.“

Очаква се, че в крайна сметка клиентите на Walmart ще получават повече информация от етикетите (възможно и с помощта на мобилно приложение), за пътя на стоката и друга интересна за тях информация. Естествено, за да може всичко това да заработи, ще е необходимо и активно участие от страна на други едри играчи от хранително-вскусовата индустрия.

„Търсенето на решения в тази област е възможно само в условията на тясно сътрудничество – подчертава Янис. – Нашата система за стоки е сложна, в нея са задействани много най-различни организации, и ние се надяваме, че блокчейн ще ни помогне да осигурим прозрачност и да привлечем още предприятия.“

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X