Нови Технологии

Никола Няголов: 5 забележителни ИТ тенденции за 2017 г.

Владимир Владков

През изминалата година освен „стандартните“ вече ИТ тенденции, се откроиха няколко новости, чието развитие през следващата година ще бъде определящо за хода на трансформациите в усвояването на технологичните иновации от бизнеса в следващите три до пет години.

Широкомащабният ефект на част от тях като облачните технологии например вече е налице, за други като виртуалната, добавената и смесената реалност и приложението на технологии от изкуствения интелект във все повече области от ежедневието, предстои да се усети.

Във всеки случай една от най-съществените технологични тенденции, чиято важност все още сравнително малко бизнеси разбират и още по-малко използват, е навлизането на блокчейн технологиите и възможностите, които предоставят във финансовата сфера (а и не само). Но нека накратко да обърна внимание върху всяка една от новите тенденции.

ПРОФИЛ
Никола Няголов е директор „Консултантски услуги“ в KPMG в България. Той има дългогодишен опит в сферата на ИТ стратегиите, системната интеграция, базите данни и разработването на системни приложения, внедряването и одита. Той е ръководил ИТ консултантски проекти в международни и местни организации в секторите на телекомуникациите, енергетиката и ютилити дружествата, индустриалния и финансовия сектор в България, Чехия, Румъния, Македония и Албания. Неговите проекти обхващат областите икономика на ИТ, технологична интеграция и консултантство, системна архитектура, ИТ организацията и начина на структурирането й, преглед и анализ на системните контроли и съвместимост на системните функции спрямо изискванията на мениджмънта. Никола Няголов има сертификати като Project Management Professional (PMP), Certified in Governance of Enterprise IT (CGEIT), Certified Information Systems Auditor (CISA) и е член на ISACA.

 

1. Блокчейн и разпределени транзакционни книги (Distributed Ledgers)

Популярността на блокчейн технологиите към момента се свързва най-вече с криптовалутите, като биткойн например. Но макар и съществена, тази употреба на технологията показва само малка част от възможностите, които тя предоставя.

Съвсем накратко, представете си, че данните за вашите разплащания се съхраняват в сигурен, немодифицируем вид както при вас, така и при вашите доставчици, клиенти и банкови партньори, за конкретните сделки с всеки един от тях. Същевременно при извършване на разплащане, то се отразява почти незабавно, отново надеждно, сигурно и немодифицируемо при вашия търговски партньор и при вас.

В този смисъл ползите при процеси като разплащания, сключване на договори, клиринг и сетълмент, транзакции и операции на капиталовите пазари като емисии на акции, облигации, сключване на заеми, същевременно при предоставяне на сигурни одитни следи, логове, отчети към регулаторите са само част от възможностите, които предоставят блокчейн технологиите.

2. Интернет на нещата (Internet of Things)

Развитието на Интернет на нещата в бита и бизнеса продължава да бъде една от горещите тенденции, въпреки че очертаваното бурно развитие, особено в индустрията, в близко бъдеще би било подложено на риск, тъй като все още липсва достатъчно публичност на успешните интеграции в индустрията.

За да се реализират ползите от свързаността, следва да се демонстрират резултатите от надеждна оркестрация и интеграция на отделните внедрявания и съвместен анализ на данните, който да изведе очакваните интелигентни резултати. Например: свързаност на склад с автоматизирано наблюдение на наличности в пряка връзка с производствена линия и поддръжката на компанията, интелигентен избор на потенциални доставчици, базиран на качествени, ценови и други търговски критерии, автоматизирано подаване на заявки и отчитане на показатели за представяне.

3. Не само анализи на големи данни, но анализи на правилните данни

Big Data и въобще анализите на данни едва ли вече могат да се класират като „нова“ тенденция в технологиите. Все повече се осъзнава обаче необходимостта от установяване на правилните данни за анализ, а не просто на всички данни. На практика това означава идентифициране на данните, които са важни за управление на дадена дейност, както и управлението на самите данни от гледна точка на тяхната надеждност, потвърждаването на тяхната достоверност, както и връзката им с резултатите от дейността.

Това изисква както установяването на надеждни процеси на управление на данните, така и поддържането на необходимата инфраструктура и умения за извършване на дейностите по анализ и удостоверяване на надеждност. Тепърва предстои да бъдем свидетели и на резултатите от потенциална интеграция между блокчейн технологиите и технологиите за анализ на данни.

4. Изкуствен интелект и машинно самообучение

Индустриализирането и масовизирането на технологиите, реализиращи изкуствен интелект и базовите за тях технологии машинно самообучение, е тенденция, станала възможна благодарение на масираното навлизане в областта и увеличаване на капацитета и достъпността на облачните технологии на компании като Google, IBM и Microsoft.

Какви възможности ни дава това: от разпознаване на реч в реално време, през решаване на сложни оптимизационни задачи до интелигентни, независими софтуерни агенти за независимо решаване на конкретни задачи, позволяващи независима работа в дадена област от дейността на дадена организация.

5. Виртуална, смесена и добавена реалност (Virtual, Mixed, Augmented Reality = xReality)

Вълнуващо е да се отбележи големият скок в xReality технологиите, както в потребителските, така и в индустриалните. Включително и на последните технологични събития в страната присъстваха локални компании с не само интересни, но и напълно приложими (и внедрени вече) иновативни решения, които се възползват от нарастващата достъпност на специализираните технологии.

Трендът на навлизането им особено в областта на обученията, индустриалните симулации и със сигурност не на последно място в компютърните игри не само ще се забързва, но и ще нараства експоненциално.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X