Нови Технологии

До 2020 г. услуги в умните градове ще имат достъп до лични данни

Computer World

Ускоряващите се промени, случващи се в технологичната и социалната сфера, принуждава ИТ отделите в правителствените организации да експериментират при реализирането на проекти за умни градове и отворени данни. Ефективното управление ще позволи на властите да се намират в центъра на технологичните иновации в обществото.

По прогнози на Gartner до 2019 г. около половината от жителите на градове с население над 1 млн. души ще могат да се възползват от възможностите на информационни системи, попадащи в категорията „умен град“. За тази цел обаче те ще трябва да споделят свои лични данни. Техният обем ще нараства паралелно с по-нататъшното разпространение на потребителските устройства и Интернет на нещата.

С цел увеличаване на ефективността и удобството информационните системи процесите по обмен на данни ще се ускоряват. Днес тяхната сложност се счита за едно от основните препятствия пред пълноценното взаимодействие между гражданите и правителствените структури. За да получат отговор на въпроса „Мога ли да гласувам?“, например, жителите трябва да изучават сложни процедури и правила в редица сайтове. Нови диалогови платформи, на базата на виртуални помощници и ботове, показват ясни предимства на фона на традиционното „сърфиране“ от страница на страница.

Градските власти също се адаптират към случващите се промени. Управлението на публичната сигурност в щата Юта, САЩ, например предлага полагане на практически изпит за получаване на право за управление на МПС с използване на услугата Amazon Echo, а властите в Сингапур, заедно с Microsoft, разработват ботове на редица услуги, насочени към гражданите.

Обемът на данните, генерирани в процеса на взаимодействието на жителите с държавните органи, бележат бърз ръст, което кара властите да създават портали с отворени данни. Те, на свой ред, способстват за увеличаването на ефективността при работата на различните ведомства, разширяването на обхвата на иновациите и стимулират участието на хората в градския живот.

В някои градове, като Копенхаген, Дания, вече са създадени борси за данни, осигуряващи на потребителите достъп до търсената от тях информация. Следващ етап трябва да бъде изграждането на пълноценни пазари, призвани да извличат ценното от събираните Големи данни. По оценки на Gartner до 2020 г. изгода от тях ще започнат да получават 20 на сто от общинските организации. Потребителите ще „заплащат“ за услугите чрез предоставяне на достъп до своите лични данни, а предприятията – чрез плащане на процент от дохода, получен от използването на дадената информация.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X