Нови Технологии

IDC: Десет прогнози за перспективите на роботизацията

Computer World

Анализаторската компания IDC публикува десет прогнози за стремително връхлитащата роботизация. От компанията обръщат внимание не само на достиженията в области като изкуствения интелект, машинното зрение и др., но и на потенциалните кибернетични, физически и социални рискове за обществото, произлизащи от съседството с роботи.

„Разработките в областта на изкуствения интелект, машинното зрение, навигацията, микроелектромеханичните датчици и полупроводниковите технологии способстват по-нататъшното усъвършенстване на промишлените и обслужващите роботи, простотата на тяхното използване и съотношението между цената и ефективността“, посочва Цзин Бин Чан, един от главните анализатори в IDC.

Чан изброява основните технологични прогнози и тенденции в сферата на роботизацията, които ще оказват пряко влияние на задачите и възможностите пред ИТ мениджърите през 2017 г. и по-нататък.

1. Роботи като услуга. До 2019 г. 30% от приложенията в сферата на комерсиалната роботизация ще представляват Robot as a Service, което ще позволи намаляване на разходите за въвеждането им в употреба.

2. Директор по роботизация. До 2019 г. в 30% от водещите организации ще се появи мениджър отговарящ за въвеждането на роботи в организацията и ще бъдат формулирани конкретни функции, свързани с тяхната експлоатация.

3. Развитие на конкурентния пазар. До 2020 г. на пазара ще се появят много нови доставчици и други играчи, чиито оборот в САЩ ще достигне 80 млрд. долара.

4. Недостиг на кадри. До 2020 г. ръстът в сферата на роботизацията ще доведе до увеличено търсене на специалисти. Около 35% от работните места обаче ще бъдат незаети, а заплатите ще нараснат с 60 на сто.

5. Нужда от нови регулации. До 2019 г. правителствата ще започнат да приемат мерки за запазване на работни места и осигуряване на личната и безопасност и конфиденциалност.

6. Програмно-конфигурируеми роботи. До 2020 г. 60% от роботите ще придобиват нови умения и когнитивни способности с помощта на облачния софтуер. Това ще доведе до образуването на облачен пазар на роботи.

7. Роботи за съвместна работа. До 2018 г. 30 на сто от новите роботи ще поддържат интелектуално взаимодействие, което ще позволи тройно ускоряване на изпълняваните операции и ще позволи безопасното им функциониране сред хората.

8. Интелектуална мрежа RoboNet. До 2020 г. 40% от комерсиалните роботи ще бъдат обединени от интелектуална мрежа, благодарение на която тяхната ефективност ще нарасне с 200 на сто.

9. Роботизация извън традиционното автоматизирано производство. До 2019 г. 35% от водещите организации в области като логистиката, здравеопазването, комуналните услуги и добива на ресурси ще започнат проучване на възможности за използване на роботи за автоматизиране на своите операции.

10. Роботи за електронната търговия. До 2018 г. 45 на сто от 200-те водещи глобални електронни търговци и компании с разпределени канали за продажба ще разгърнат системи за обработка на поръчки в складовете, както и за организиране на доставките.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X