Нови Технологии

6 млн. франка отпусна Швейцария за изследвания и стипендии по програма за научен обмен

Computer World

Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) ще координира изпълнението на споразумения за тематичен фонд „Стипендии” и тематичен фонд „Изследвания” в рамките на програмата "България - Швейцария за намаляване на икономическите и социални различия в рамките на разширения Европейски съюз", съобщиха от просветното ведомство. За целта на 19 август министерството подписа две споразумения, с които Швейцария предоставя на България средства в размер на 6 милиона швейцарски франка.

Тематичен фонд „Стипендии” дава възможност на български студенти и изследователи от институции на висшето образование чрез получаване на стипендии да станат част от Програмата за научен обмен между Швейцария и новите държави-членки на ЕС. Програмата има за цел засилване на научния капацитет на изследователи от новите членки и подпомагане на устойчиви изследователски партньорства между тях и Швейцария.

Тематичен фонд „Изследвания“ подпомага съвместни българо-швейцарски изследвания, като дейностите са под формата на съвместни проекти. Изпълнението на дейностите се очаква да стартира до края на месец септември 2011 г.

Инструментите по програмата включват три модула: стипендии до 24 месеца за докторанти и/или пост-докторанти, краткосрочни научни визити за млади и утвърдени учени и разработване на съвместни научни проекти между български и швейцарски научни организации. Информация за програмата и конкурсите ще бъде публикувана на Интернет страницата на МОМН и на специализирания сайт на програмата България-Швейцария.

Финансовата помощ, която Република България получава по цялата Българо-Швейцарска програма до 2019 г. е на стойност 76 млн. швейцарски франка. Програмата развива политическите и икономическите отношения между двете страни, създава нови бизнес отношения и партньорства, подкрепяйки създаването и развитието на екологична и бизнес инфраструктура, социално осигуряване, обмяна на опит и институционален капацитет.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X