Нови Технологии

Измери, за да управляваш

Владимир Владков

Компанията Sentilla представи продукт, който измерва количеството електроенергия, потребявана от отделните сървъри в центровете за обработка на данни (ЦОД), и след отчитане на получената информация дава препоръка за понижаване на енергопотреблението.
Системата, наречена Sentilla Energy Manager for Data Centers, използва неголеми устройства с Java програми, които се включват към задния панел на всеки сървър и измерват фактическото количество електроенергия, употребявано от всяка машина. Устройствата агрегират данните, обменят ги по безжична клетъчна мрежа и след това ги пращат до Web конзола, формирайки детайлно представяне на разхода на енергия от всеки сървър.
Както обяснява Роберт Дейвис, директор на Sentilla, това решение помага да се видят сървъри, които потребяват енергия, но не изпълняват полезна работа, а също така сравняват количеството енергия, потребявана от сървърите на различни производители или в различни конфигурации. Освен това системата работи с подсистемата за съхранение и може да помогне на администраторите да разберат в какъв момент е най-добре да се заменят съществуващите в компанията масиви за съхранение, например онези, които с течение на времето използват все по-неефективно електроенергията.
Специалистите в Sentilla твърдят, че вече е подписан споразумение за покупка на този продукт с един телекомуникационен оператор. Освен това новата система е одобрена от Sun Microsystems, която с помощта на този продукт демонстрира колко ефективно се използва енергията в нейните сървъри.
Устройството се свързва към стандартен електрически кабел, идващ от източника на захранване до компонент от оборудването, например мини-версия на адаптера за захранване, използван с мобилния компютър. За стойки от сървъри вместо устройствата да се свързват към всяка машина, Sentilla предлага модул с височина 1U, който се монтира в стойката и се свързва към сървърите в нея.
Първоначално тази технология е разработена за измерване нивото на енергопотребление в големи топилни пещи за производство на алуминий. През миналата година компанията е адаптирала тази технология за ЦОД, тъй като за много организации понижаването на равнището на потребяваната енергия става един от най-важните приоритети.
Sentilla е една от няколкото „стартиращи фирми", които използват разнообразни подходи за свиване на енергопотреблението в ЦОД. SynapSense, например, прилага безжични датчици, инсталирани в целия център за обработка на данни, за създаване на топлинна карта и карта на влажността, които могат да помогнат при управление на системите за охлаждане. Cassatt разработва софтуер за балансиране на натоварването на сървърите и изключване на машини, които не са натоварени полезно.
Sentilla планира да работи с партньори над разширяване на методите за използване на нейната технология. Предполага се, че системата би могла да работи с програмно обезпечение за балансиране на натоварването и виртуализация, например за разпределение на натоварването между тези сървъри, които по-ефективно използват енергията при работа.
"Именно това планираме да правим, но за нашата първа версия изхождаме от това, че не сме в състояние да управляваме това, което не можем да измерим и затова правим първата крачка", каза Дейвис.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X