Софтуер

Софтуерът Danny на Sqilline ще подпомага ефективността на новите лекарствени терапии

Владимир Владков

Софтуерна платформа, която използва аналитични инструменти за проследяване на ефекта от терапията с нови лекарствени продукти, пусна на пазара българската компания Sqilliine. Платформата Danny e първото подобно софтуерно решение в Централна и Източна Европа, като то е избрано от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) за извършване на специализирана обработка на статистическа здравна информация, предоставяна от съвета.

"Целта на обработката на информацията е привеждането й в структуриран вид за проследяване на ефекта от терапията на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, на база данни от реалната медицинска практика. В хода на този процес лечебните заведения ще събират информация за всеки конкретен лекарствен продукт и ежедневно ще я предоставят на Националния съвет чрез автоматичен трансфер от болничната информационна система", обясняват от НСЦРЛП.

"Предоставяните данни следват определените условия и критерии за проследяване на ефекта от терапиите с иновативни/нови лекарствени продукти, като информацията е напълно анонимизирана съгласно съществуващите стандарти за сигурност и работа с лични данни", допълват от Sqilline.

Платформата Danny обобщава анонимизираните данни на пациентите от болничните информационни системи. В софтуера са вградени както статистически, така и алгоритми за машинно самообучение, които да стандартизират, валидират и структурират данните за резултатите от лечението с различните лекарствени продукти във вид, подходящ за анализ от страна на експертите, давайки възможности за оценка на клиничните показатели и в частност на лекарствените терапии. Данните ще се събират автоматично от съществуващите в страната специализирани онкологични и хематологични лечебни заведения за болнична помощ, както и тези, в които има структури по профила на заболяването.

Обработените и обобщени от платформата данни ще бъдат предоставяни на НСЦРЛП под формата на дигитални отчети, които съветът ще може да предостави за анализ на Националната здравноосигурителна каса и на Министерството на здравеопазването. "Благодарение на този обмен и обработка на медицински данни ще се постигне обективно проследяване на ефекта от провежданите иновативни лекарствени терапии, а това, от своя страна, би довело до значително подобрение в лечението в тези области на медицината и реални ползи за пациентите", коментират от организацията.

Нарастващите разходи за нови здравни технологии и лекарствени терапии в онкологията и хематологията създават трудности на медицинските специалисти и институциите от гледна точка планиране и управление на разходите за лечението на пациентите. Това налага по-задълбочено проучване на съотношението полза/риск от различни възможности за лечение, както и обективна оценка на резултатите от тях през призмата на наличната финансова рамка за различните терапевтични алтернативи и данните от реалната практика за тяхната терапевтична ефективност и безопасност.

От друга страна, аналитичната софтуерна платформа обобщава наличните данни и предоставя на специалистите възможности да проследят клиничните ползи от проведените терапии на голяма пациентска популация, което води до вземане на информирани решения и подобряване качеството на грижите за пациентите, обясняват разработчиците от Sqilline. Наред с това, се разширява обхватът на научните знания, информираността, насоките и актуалните тенденции при навлизането на нови лекарства и технологии, което помага на лекарите, институциите и фармацевтичните компании бързо да анализират новата информация и да предоставят ефективни решения за пациентите, допълват от Sqilline.

Софтуерът Danny на Sqilline ще подпомага ефективността на новите лекарствени терапии

Платформата Danny e сред водещите аналитични платформи, базирани на реални данни от онкологията и кардиологията. Тя разполага с вградени алгоритми за машинно самообучение, осигурява усъвършенствани инструменти за цялостни търсения и анализи на разнородни данни, включително терапии и конкретни клинични показатели с цел подобряване грижата за пациентите.

През 2012 г. Sqilline става първият канален партньор на SAP за Централна и Източна Европа, оторизиран да продава и разработва мобилни приложения. Днес компанията работи с клиенти от Канада, Германия и страните от Централна и Източна Европа. От 2018 г. компанията оперира и в САЩ, създавайки Sqilline Health с офис в Бостън, чиято цел е да развие екип от учени, който да работи с алгоритми в областта на онкологията.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X