Ит Проекти

От днес стартира новата информационна система на НСИ - "Мониторстат"

Мария Динкова

От днес стартира новата информационна система на Националният статистически институт (НСИ) - "Мониторстат". Чрез нея за първи път само с няколко клика гражданите, бизнесът и изпълнителната власт ще могат да следят как се реализират стратегическите документи на национално, регионално и европейско ниво. На сайта на системата може да се намери информация за индикаторите за изпълнение на всички документи, важни за обществото и за постигането на Целите за устойчиво развитие до 2030, които България си е поставила.

"Мониторстат" е числовото огледало на България. Системата борави само с числа. т.е. това е обективна информация, събрана чрез изследванията на НСИ, органите на статистиката, както и управляващите органи на оперативните програми. Системата ще дава представа какво сме си поставили като цели на държавно ниво, как ги изпълняваме и как изглеждаме в сравнение с другите европейски страни. Тя ще бъде и голямо улеснение за бизнеса, защото ще осигури автоматично зареждане на определени данни на кандидат-бенефициентите и след това бенефициентите по оперативните програми", отбелязва Дияна Янчева, заместник-председател на НСИ.

В допълнение се очаква работата на системата да подобри достъпа до актуални статистически данни, да ускори процесите за кандидатстване по програмите, да повиши административния капацитет на държавните институции, както и да намали хартиения документооборот.

Структура на системата
Системата е централизирана, уеб базирана и двуезична (на български и английски език). Тя разполага с два модула – за стратегически документи и за европейски програми и проекти. Те предоставят достъп до индикатори и метаданни от статистически изследвания за национални, европейски и международни стратегии и оперативните програми на ЕС за периода 2014 - 2020.

Чрез първия модул системата ще улесни контрола от страна на гражданското общество върху изпълнението на стратегическите документи в сфери като здравеопазването, трудовата заетост, демографската политика, регионалното развитие и т.н. Тя е още една крачка напред към прозрачност и публичност на работата на държавните институции, изтъкват от НСИ.

Вторият модул е интегриран с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУИН 2020 и дава възможност да се следят европейските програми и проекти. В него ще може да се намери информация за проектите по Оперативните програми и текущото им изпълнение, както и за развитието им с цел осъществяване на контрол в рамките на 3 до 5 години в зависимост от условията на самите програми.

В тази връзка въвеждането на системата автоматизира процеса за получаване на удостоверения за код на икономическа дейност, изискван от бизнеса и сдруженията при кандидатстване по европейски програми. По този начин бизнесът ще спести както време, така и финансови средства. В допълнение самите документи ще бъдат подписвани със сървърен сертификат на НСИ, което ще предотврати опити за фалшифициране на подписи.

"Досега получаването на удостоверения за основна и допълнителна икономическа дейност и заверките на годишните отчети ставаха в приемните на НСИ в централно управление и в териториалните ни бюра. Към днешна дата над 3500 са удостоверенията и заверките в централно управления. С новото решение бизнесът ще бъде разтоварен откъм време, защото всичко вече ще става автоматично. По този начин ще бъдат облекчени също така оценителните комисии, управляващите органи, които наблюдават изпълнението на проектите по оперативните програми", допълва Янчева.

"Мониторстат" започва работа с данни от документи и програми на национално, регионално, европейско и международно ниво. Очаква се системата да не бъде статична, а да се допълва и зарежда с нова информация, като предстои още стратегии да бъдат заредени на сайта. Освен това се предвижда системата редовно да подава данни и към Портала за отворени данни.

Системата е създадена по проект "Изграждане на статистическа база и информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика", реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" (ОПДУ) 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Изграждането на "Мониторстат" стартира още през 2016, но поради обжалвания изпълнението се забавя. Миналата година обаче излиза и последното решение на Върховния административен съд, с което от септември 2018 се дава ход на работата по системата. До момента по проекта са изразходвани малко над половин милион лева (548 380лв), а общата планирана стойност на проекта е 750 979 лв.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X