Ит Проекти

Агенция "Митници" приключи първата фаза на е-трансформация

Майя Бойчева-Манолчева

Намаление с 10% на времето за извършване на една процедура в информационна среда отчитат от Агенция "Митници" в резултат на проекта "Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги към външни системи – БИМИС 2020 (фаза 1)". При отделните процеси като подаване на декларация за изнасяне, например, новата система намалява времето до девет пъти - от минута и половина на 10 секунди, стана ясно по време на организираната заключителна конференция на 26 ноември в София. Проектът е на обща стойност 14 450 852.05 лв., от които 12 283 224.24 лв. представляват финансиране от ЕС, а останалите - от националния бюджет. Изпълнители са: "Гравис България" АД и "Информационно обслужване" АД.

За три години и половина са извършени всичките предвидени шест дейности, фокусирани върху развитието и въвеждането на институционална архитектура (бизнес архитектура, архитектура на данните, архитектура на приложенията и технологична архитектура) по отношение на основните и спомагателните митнически процеси. Инициативата обхваща системите за внасяне, изнасяне и транзит, системата за референтни данни, ЕОРИ 2, системата за управление на идентичност и др., като всички нововъведения вече са внедрени и работят.

"Основната цел на проекта е трансформиране на митническата администрация в цифрова чрез интеграция на информационните процеси", обясни Борислав Борисов, заместник-директор на Агенция "Митници" и ръководител на проекта. "Улесняване на търговията е един от най-важните принципи, залегнали в митническото законодателство. Затова във фокуса на нашите усилия са опростяването, ефективността и ефикасността при митническите процедури и операции", коментира още той.

Митниците общуват с близо 27 000 икономически оператора и с над 200 000 лица- техни митнически представители като голяма част от тази комуникация се случва чрез информационни системи. По думите на Кольо Колев, главен директор на ГД "Информационни системи и аналитична дейност" на агенцията ползите от проекта са увеличена наличност, производителност и капацитет на информационните системи на институцията. "Непрекъснатата работа и капацитетът за разширение при необходимост дават възможност както на икономическите оператори, така и на митническите служители да извършват планираните от тях дейности, без да има спиране на процесите", обясни той. През тази година различните системи са били налични между 99,66% и 100%.

Промените в системата ЕОРИ позволяват ЕОРИ номерата да се издават от всяко митническо учреждение, а не само по адрес на регистрация на лицето. 12% от издадените ЕОРИ номера са продукт на новата система.

Като част от проекта е разработена и внедрена система за регистрация и управление на потребителските профили на икономическите оператори, чрез която те имат достъп до всички ИС и модули.

Въведена е и институционална архитектура по отношение на единния портал за електронно общуване, чрез който се осъществява достъпът до електронните системи на Агенция "Митници" за лицата, които нямат изградена връзка "система в система".

Проектът включва и внедряване на единно решение за защита от зловреден код. През последните три месеца решението е идентифицирало 1,3 милиона входящи съобщения като заплаха от общо 1,6 млн. и не ги е допуснало в ИТ инфраструктурата на институцията.

В момента Агенция "Митници" стартира нов проект - фаза 2 от поетапното развитие и въвеждане на институционалната архитектура по отношение на основните и спомагателните митнически процеси, който включва дейности, насочени към незасегнатите компоненти.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X