Ит Проекти

„Ваптех“ създава система за прогнозна поддръжка на ВЕЦ

Computer World

„Ваптех“ е глобален доставчик на продукти, услуги и цялостни решения за водноелектрически централи, металообработващата промишленост и технологии за опазване на околната среда. Компанията има повече от 100-годишна история и предлага на своите клиенти цялостно обслужване: от консултиране, проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация до следпродажбени услуги. Нейните продукти намират приложение в редица сфери, сред които енергетиката, автомобилостроенето, черната и бялата техника, военната и мебелната промишленост, производството на метални опаковки, складово оборудване, обработка на биомаса и други.

Визитка на ИТ проекта

Име на проекта: IoT решението за водноелектрическите централи гарантира по-добро обслужване на клиентите в Сърбия

Възложител: „Ваптех“

Изпълнител: „Ваптех“ и „Давид холдинг“

Дата на стартиране и приключване на проекта: Работата по проекта приключва в началото на 2019

Категория: ИТ проект в чужбина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни предизвикателства

Разширяването към нови пазари е основен катализатор на иновации в повечето компании. За да могат да се докажат на световната сцена, организациите трябва да предложат нещо наистина различно, което коренно да промени начина, по който се е осъществявала работата до този момент. Подобно развитие следва „Ваптех“ и в сътрудничество с „Давид холдинг“ фирмата разработва решение за прогнозна поддръжка на оборудването във водноелектрически централи (ВЕЦ), основаващо се на IoT. Новата система за първи път ще се реализира в Сърбия в началото на тази година, като тя помогне за навременното отстраняване на износени елемeнти, за предотвратяването на аварии и инциденти.

Идеята за IoT решението се ражда преди около две години, като най-дълъг период отнема изграждането на цялостната концепция как да бъде реализирано. С партньора си по проекта -  „Давид холдинг“, „Ваптех“ има дългогодишно сътрудничество. ИТ компанията създава софтуерната част, докато възложителят се заема с подготовката на алгоритмите и симулативните модели. Съвместната работа помага да се разрешат някои от основните предизвикателства, свързани с необходимостта да се следят не една променлива или съвкупност от променливи, а взаимовръзките между стойностите на всички тях. Двете компании създават работни групи и по време на целия проект поддържат сериозна комуникация помежду си.

ИТ решението

Самото решението се състои от три взаимно свързани софтуерни модула. Модулът Monitoring представлява SCADA система и има за цел да изобрази графично и таблично данните в реално време, които чете. Той позволява да се изберат точки за следене, където да бъдат поставени сензори, отчитащи физическите параметри. Информацията се събира в приемащ контролер и се изпраща към системата за мониторинг, след което се визуализира. Информацията се представя под формата на контролни табла (dashboards), така че клиентът или потребителят лесно да могат да проследят различните тенденции при съответните променливи. А едно от основните изисквания на „Ваптех“ е било достъп до тези табла да има отвсякъде през интернет, независимо от устройството, което се използва – смартфони, таблети или компютри.

Модулът Prevаntive анализира данните, проследява тенденциите при промяната на параметрите и препоръчва предварителни мерки. На този етап информацията се извлича от главния сървър и се обработва от софтуерна среда. Модулът работи реактивно, като се следи стойността на всяка променлива на базата на гранични стойности за величината. Например, ако се следи температурата, то служителите знаят, че тя трябва да бъде в границите „от... до...“. И при всяко излизане от долната или горната границата се пуска предупреждение под формата на аларма или авария. Уведомленията се изпращат като SMS или имейл първо на собственика на съответното съоръжение, а след това на поддръжката във „Ваптех“.

Основната задача на третия модул - Predictive, е да прави прогнози и да разпознава предварително възможните повреди. С него могат да се обработват потоци от данни от множество промишлени съоръжения, те се филтрират в централен архив и се запаметяват систематизирано. На практика информацията се подава по същия начин като в предходния модул. Особено интересен е начинът, по който се открива аварията – не се проследяват данните, а техните производни и взаимовръзки. Например, ако се следи температурата не се отчита дали е достигнала някаква граница, а се отчита скоростта на нарастването й. Чрез натрупаната база данни модулът може да определи актуалното и бъдещото състояние на съоръжението, както и неговата ефикасност. Една част от събираната информация се съхранява във физически сървъри, но обработката й се осъществява в облака.

„Ваптех“ създава система за прогнозна поддръжка на ВЕЦ

Ефект от решението

В крайна сметка проектът се оказва дори по-успешен, отколкото компанията е очаквала в началото. Същевременно обаче всяка стъпка от проектирането е била предизвикателство: от идеята, през архитектурата и до рисковете свързани с изчитането на данните. Въпреки трудностите до този момент от компанията са категорични, че вложените усилия са си стрували и системата ще отвори сериозни хоризонти за нея към нови пазари и клиенти.

Потенциал за развитие

От „Ваптех“ планират да надградят системата с драйвери за повече контролери, за да могат да се добавят нови типове оборудване. Освен това те предвиждат да допълнят сценариите, алгоритмите и променливите за функциите по предотвратяване на аварии. В момента разполагат с готови контролери за хидрооборудване (водноелектрически централи, турбини и генератори) и за пресово оборудване (в металообработващата индустрия), но искат да ги разширят, за да могат да работят и в други индустрии.

Засега системата се предлага като допълнение към оборудването, произвеждано и продавано от „Ваптех“. Плановете обаче са да бъде пусната на пазара, включително за оборудване на трети страни.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X