Ит Проекти

TBI Bank автоматизира онлайн кредитирането чрез системата Payment Hub

Владимир Владков

TBI Bank е фокусирана върху потребителското финансиране и кредитиране на малки и средни предприятия в България и Румъния. Чрез доверена мрежа от над 5000 точки на продажба, ние обслужваме повече от 1,4 милиона регистрирани потребители.

TBI Bank е част от 4Finance, най-голямата онлайн и мобилна група за потребителско кредитиране в Европа. „Нашият фокус върху клиентите ни движи напред към това да се превърнем в дигитална банка от следващо поколение. Успешният ни бизнес модел и потребителски ориентиран подход ни позволиха да се превърнем в най-печелившата банка в България (по данни на Capital K10, 2018)“, коментират от TBI Bank.

Понастоящем банката разширява операциите си и на други европейски пазари – чрез предлагане на депозити в Германия (през платформата Raisin), изкупуване на заеми в Швеция и Дания, а наскоро придоби дял в дигиталната норвежка банка Monobank.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА
  • Име на проекта: Payment Hub 
  • Възложител: TBI Bank ЕАД
  • Изпълнител: C Soft 
  • Локации: Испания, Литва, Латвия и Финландия  
  • Стартиране/приключване на проекта 26.06.2017 - 01.03.2018  
  • Бюджет на проекта 58 000 EUR, Payment Specialist, Compliance specialist and IT Support 
  • Категория: Финансов сектор,
    ИТ проекти в чужбина

Основни бизнес предизвикателства

В областта на разплащанията TBI Bank среща редица предизвикателства като необходимото време за обработка на валутните преводи, ограничението на техническите възможности, както и работното време на платежните системи.

Като част от 4Finance Group, TBI Bank подкрепи основната дейност на дъщерните фирми на групата от Испания, Литва, Латвия и Финландия в частта им с разплащанията, чиято основна дейност е предлагане на потребителското кредитиране в ЕС.

TBI Bank като доставчик на платежни услуги и директен участник в Таргет 2, предлага бързи преводи в евро в реално време. С оглед на големия брой транзакции в евро, възникна нуждата от автоматизация на самия платежен поток.

Проектът Payment Hub обхваща пълна автоматизация още от началния етап от кандидатстването за онлайн кредит в евро от физическото лице, клиент на 4Finance, чрез техния онлайн канал. След необходимите обработки и проверки, платежената платформа на 4Finance генерира автоматична заявка за платежно нареждане и го изпраща чрез API до VCSBank (основната банкова система на банката). Заявката за валутен превод в евро се обработва автоматично и излъчва към SWIFT на банката на получателя. Гореописаният процес е изцяло автоматизиран и не изисква човешка намеса - от момента на кандидатстването за кредит до излъчването на превода.

Цели и конкретни задачи

TBI Bank в партньорство със C Soft инициира проекта Payment Hub с цел оптимизиране и подобряване на платежния процес чрез неговото автоматизиране и дигитализация от началната точка на кандидатстване за кредит до излъчване на превода.

Новото решение обхваща автоматизирането на процесите по разплащания в евро през Таргет 2 Платежната система.

Решението е разработено върху Microsoft .NET и работи върху Windows Server. Реализиран е API чрез web услуги, базирани на SOAP. Достъпът до API се извършва чрез криптиран VPN тунел между клиента и банката. Платежната система на клиента се интегрира с VCS Bank (основната банкова система).

Системата се използва от банковите клиенти. Отделите имат само мониторинг роли, те не ползват решението.


„Реализирането на проекта доведе до пълна автоматизация на платежни нареждания от клиентската платформа на фирмите от 4Finance до VCS Bank и излъчването на превода към банката на получателя“, обяснява Николай Спасов, главен оперативен директор на TBI Bank.

Eфект от ИТ решението

Клиент в ЕС канидатства за кредит през онлайн платформата на 4Finance и в рамките на работното време на платежната система “Таргет 2“ получава сумата по усвоения кредит в реално време по сметката си. Новото решение спестява време на кредитоискателя, кредитодателя, както и на TBI Bank като доставчик на платежни услуги.

Други важни аспекти за подобряване ефективността на работата са свиване на човешкия ресурс (с близо 90%), минимизиране на оперативния риск, повишаване на оперативия капацитет за извършване на по-голям брой валутни преводи за единица време.

Възвръщаемостта на инвестициите (ROI) е 200% в рамките на 10 месеца, обясняват от TBI Bank.

Потенциал за развитие

Системата има възможност за надграждане и развитие с включване на други валути освен евро, както и други платежни системи освен Таргет 2, като SEPA Inst чрез RT 1 и TIPS, STEP 2, Бисера 6 и 7, както и РИНГС. Възможности за надграждане, съобразно изискванията на клиентите и техните нужди.

Решението може да бъде внедрено и в клоновете ни в Румъния при търсене от страна на клиенти. Проектът има капацитет да обслужва успешно нуждите от услуги за автоматични валутни преводи на компании с аналогична дейност и голям брой преводи.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X