Ит Проекти

Внедряване на платформа за облачни услуги в А1 Group в България, Германия и Хърватска

Владимир Владков

A1 е водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България. Със своите 4000 служители телекомът предоставя мобилни и фиксирани услуги до над 4,5 милиона клиенти. Компанията предлага цялото разнообразие от телекомуникационната и ИТ индустрия - високоскоростен интернет, цифрова телевизия и сателитна телевизия, облачни и IoT решения, присъства на медийния пазар с 3 собствени спортни канала под името MAX Sport, а от 2018 г. навлиза на пазара на финансовите услуги с услугите „Дигитален портфейл“ и „А1 кредитна карта“.

А1 разполага със собствена оптична мрежа от над 16 000 км и с модерна инфраструктура, която покрива 47 града и 120 малки населени места. Мобилната 4G мрежа на компанията обхваща 97% от населението на страната, а до 3G имат достъп 99,94% от всички в България. Освен това А1 предоставя и най-модерната 4,5G технология, която дава възможност за пренос на данни със скорости от 150 Mbps, във всички населени места с над 1000 жители.

Компанията е част от A1 Group – водещ телекомуникационен доставчик в Централна и Източна Европа с повече от 24 милиона клиенти. Към момента A1 Group оперира в седем държави: Австрия (А1), България (A1), Беларус (velcom), Хърватия (A1 Croatia), Словения (A1 Slovenia), Сърбия (Vip mobile) и Македония (one.Vip). Портфолиото на A1 Group включва гласова телефония, високоскоростен интернет и мултимедийни услуги, както и решения в областта на високите технологии, преноса на данни и онлайн разплащанията. Част от групата е и A1 Digital (Германия), чиито фокус е разработването и предлагането на иновативни дигитални продукти, облачни решения и услуги за интернет на нещата. Групата разполага със стабилен акционер в лицето на América Móvil – четвъртата най-голяма телекомуникационна корпорация в света по брой клиенти.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА
 • Име на проекта: Миграция, внедряване и търговски старт на платформа за дигитални услуги (Cloud Automation Platform lean integration and commercial launch)  
 • Възложител: A1 Group  
 • Изпълнители: A1 България, A1 Digital, А1 Хърватска Локации: България, Германия, Хърватска  
 • Стартиране/приключване на проекта:
  - Старт на проекта: март 2017, търговски старт: ноември 2017, приключване на проекта: май 2018
 • Бюджет на проекта:
  - Финансови ресурси – инвестираният бюджет е над 1 милион евро
  - Технологични ресурси – внедряване на платформа за дигитални услуги базирана на Odin Automation Premium 7.1
  - Кадрови ресурси – 100 човеко-месеца 
 • Категория: ИТ проекти в чужбина

Основни бизнес предизвикателства, довели до необходимостта от ИТ проекта

Амбицията на A1 Group е да бъде разпознавана не само като лидер на телеком пазара, но и като дигитална компания и водещ и предпочитан ИТ партньор за своите бизнес клиенти, твърдят от оператора.

„Основните предизвикателства в проекта бяха навлизане на съвсем различен от познатия ни телеком пазар, а именно пазарът на облачни услуги, както и разработването на групова стратегия, въвеждане и координация на проекта едновременно в няколко страни. Създаването и дефинирането на конкретни бизнес предимства на А1 Group спрямо глобалните доставчици на облачни продукти като Microsoft, Google и Amazon е друго предизвикателство при навлизането на този пазар, допълват от А1 и това определя целите на проекта.

Целите на проекта:

 • Създаване на една обща платформа за дигитални услуги с общо портфолио за българския, немския и хърватския пазар.
 • Осигуряване на бързо достигане на решенията, включени в платформата, до пазара и клиентите.
 • Осигуряване на необходимите знания, умения и техническа обезпеченост за продажба и качествено обслужване и поддръжка на услугите на местно ниво.

За реализирането на поставените цели са поставени следните задачи:

 • Навлизане на немския пазар, в който A1 Group досега не оперира, с предлагането на дигитални услуги чрез създаването на дружеството A1 Digital Deutschland и постигане разпознаваемост на бранда A1 Digital.
 • Създаване на стройна бизнес организация, фокусирана върху облачните и ИКТ продукти в бизнес сегмента.
 • Дефиниране на продуктово портфолио към датата на старт, както и план за комуникирането му на етапи (т.нар. Product Waves).
 • Подсигуряване на техническа обезпеченост на процесите, чрез интеграция на платформата за дигитални услуги с билинг системата на А1 България и А1 Хърватска със SAP системата на двете компании и с всички софтуерни доставчици (ISV), чиито услуги се предлагат на платформата.
 • Локализация на всички облачни услуги, които А1 ще предлага на корпоративните си клиенти на българския, немския и хърватския пазар.
 • Техническа интеграция, автоматизиране на процеса на активацията на услугите и централизирано управление на доставчиците, чиито софтуерни услуги се предлагат през платформата.
 • Търговски старт на платформата за дигитални услуги, която да подсигури напълно автоматизиран процес на покупка, провизиране и управление на предлаганите чрез нея услуги.
 • Добавяне на нови продукти от портфолиото на доставчиците Microsoft и Zoho.
 • Разработка на нов APS конектор, който да се ползва за интеграция на локални софтуерни доставчици, предлагащи специфични за българския пазар дигитални услуги.
 • Разработване и лансиране на пазара на пакетно предложение, включващо интернет услуга от А1 и дигитална услуга от платформата за дигитални услуги. Като част от промоцията е и разработването на автоматизирана система за изпращане на промо код на клиентите, закупили пакетното предложение.
 • Ребрандиране на всички интерфейси и материали

ИТ решение

Платформата за дигитални услуги обхваща целия процес от избор на конкретна облачна услуга до нейното управление, използване, промяна или спиране от крайния потребител. Върху платформата са реализирани и процесите, свързани с отчитането и осчетоводяването на продажбите, както и поддръжката на услугите и разчета с доставчиците.

 • ИКТ инфраструктурата, върху която е базирана платформата за дигитални услуги, представлява 28 сървъра, работещи в клъстър и виртуализирани върху 3 HP DL380 Xeon E52690 с 64GB RАМ, свързани с корпоративен SAN Storage. Използваната виртуализационна платформа е на VMWare. Конфигурирана е и мрежова интеграция, базирана на съществуващата оптична опорна мрежа на A1 Group.
 • Платформата е базирана върху софтуера Odin Automation Premium 7.1, подсигуряващ автоматично провизиране и билинг на всички облачни услуги от портфолиото на глобалните доставчици Microsoft, Zoho, Ikarus, Hostopia и Ascio.
 • Основните модули на платформата за дигитални услуги са:
  • Групов уебсайт под бранда A1 Digital (https://a1digital.com/bg/), на който бизнес клиентите на групата на българския, хърватския и немския пазар могат да намерят детайлна информация за всеки от предлаганите продукти.
  • Електронен магазин, чрез който бизнес клиентите купуват онлайн продуктите.
  • Плъгин за плащане с кредитни карти.
  • Плъгин за плащане с фактура от А1 (аналогично на DCB билинг).
  • Плъгин за валидиране и оценка на съответствието на въведени данни за оторизация на покупка.
  • APS конектор за интеграция с доставчици на софтуер (ISV).
  • Административен модул, който се използва за въвеждане на ценови условия, промоции, ваучери и генериране на всички видове отчети.
  • Модул за поддръжка, който се използва за техническо обслужване, ескалиране и проследяване на инциденти с услугите.
  • Клиентски контролен панел, в който клиентът сам управлява своите услуги – настройва, добавя, променя или деактивира съществуващи услуги.
 • Изпълнена е техническа интеграция със следните системи:
  • Билинг системата на А1 България (Amdocs) и на А1 Хърватия (Siebel).
  • SAP системите на двете компании.
  • Софтуерните доставчици Microsoft, Zoho, Ikarus, Hostopia и Аscio (Глобален регистър на домейни).

 

Как конкретно се използва новата ИТ система?

Александър Василев, мениджър екип "Стратегически ICT проекти, иновации и продажби на едро" в А1: „Благодарение на платформата за дигитални услуги не се налага да подписвам документи с клиента на хартия. Всичко става онлайн и активацията се случва на място при клиента. По този начин спестявам както моето време, така и това на клиента. Друго улеснение е това, че не се налага да правим активации в нашата CRM система. Веднага след приключване на покупката клиентът автоматично се визуализира в CRM и всичко свързано с него е достъпно за мен.

Силвия Хамбарова, мениджър „Корпоративен офис“ в А1:„Платформата оптимизира напълно човешката намеса, необходима за въвеждане и активация на клиента и услугата в CRM системата на А1. Това ми позволява да се съсредоточа в по-полезни за организацията дейности.“

Марина Николова, старши продуктов мениджър в екип „Фиксирани услуги за корпоративни клиенти“ в А1: „След внедряването на платформата за дигитални услуги много бързо можем да лансираме различни промоции и да измерваме резултатите от тях в реално време. Процесът по развитие на нови и бънделиране на съществуващите услуги е напълно обновен и максимално оптимизиран, което пък ни дава сериозно предимство и гъвкавост при реализирането на комуникационната стратегия“

Петър Сарафов, старши специалист „Анализ и координация на ИТ проекти“ в А1: „С една обща централизирана система на групово ниво поддръжката е много по-стройна и организирана, както от процесна и бизнес гледна точка, така и от техническа.“

Как се промениха бизнес процесите в организацията след реализирането на проекта?

Александър Василев, мениджър екип "Стратегически ICT проекти, иновации и продажби на едро" в А1: „Автоматизирани са процесите на активация и не се налага подписване на документи и ръчно въвеждане на клиентите и техните услуги в CRM.“

Марина Николова, старши продуктов мениджър в екип „Фиксирани услуги за корпоративни клиенти“ в А1: „Скъсен бе процесът по разработване и комуникиране на пазара на нови облачни услуги, както и по подобряване или промотиране на съществуващите.“

Eфект от ИТ решението

Ефектите от ИТ решението са много, основно в няколко аспекта:

 • Дигитализирането на всички процеси вътре и извън организацията, съпътстващи продажбата, активацията и ползване на услугите, е сериозно предимство на А1 и необходимо условие, за да бъдем успешни на динамичния глобален пазар на облачни услуги.
 • Създаването на платформата за дигитални услуги подпомогна плавното навлизане на А1 на пазара на облачни услуги, популяризирането ѝ като дигитална компания и партньор на бизнеса и осигуряването на допълнителни източници на приходи.
 • Оптимизациятана техническите ресурси за внедряване и поддръжка на системата спомага да имаме на разположение подготвениспециалисти, които да се фокусират в развитието и подобряването ѝ.

В рамките на няколко месеца – от май 2018 до края на 2018 г. са реализирани над 4 хиляди продажби на бизнес клиенти на ИКТ услуги като антивирусна програма, виртуални сървъри, услуги за осигуряване на уеб присъствие и други.

„Планираме възвръщаемост на инвестициите в проекта в рамките на първите 3 години от търговския старт. Към момента това наше очакване се потвърждава и преизпълнява“, обясняват от А1 България.Потенциал за развитие

Платформата е в непрекъснато развитие, като добавяме нови продукти, включително и такива на локални софтуерни партньори. Предстои във фаза 2 на проекта да имаме множество подобрения, свързани с маркетинг предложенията и клиентското преживяване.

Към момента платформата за дигитални услуги се ползва от A1 Австрия, A1 България, A1 Digital Германия и A1 Хърватска. Предстои интеграцията на решението за останалите оператори, част от групата на А1 – OneVip (Македония), VIP mobile (Сърбия), A1 Словения и Velcom (Беларус).

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X