Ит Проекти

Тексим банк предотвратява финансовите измами чрез нова система

Computer World

Тексим банк има дългогодишен опит, благодарение на който познава добре изискванията на националния пазар. Нейните продукти и услуги са базирани на високотехнологични информационни решения и са насочени както към физически, така и към юридически лица. Финансовата институция се стреми непрекъснато да развива своята продуктова гама, за да отговори на динамичните изисквания на пазара и на очакванията на своите клиенти.

Визитка на ИТ проекта

Име на проекта: Внедряване на система срещу финансови измами

Възложител: Тексим банк

Изпълнител: Тексим банк

Локации: София

Дата на стартиране и приключване на проекта: Подготовката започва в началото на 2017, а внедряването стартира през септември 2017 и се очаква да приключи до края на 2018

Категория: Финансов сектор

Основни предизвикателства

Днес в своята работа всяка една банка се нуждае от автоматизиран софтуер, с който да предотвратява финансови измами и да засича опити за извършване на незаконни транзакции. Някои организации решават въпроса чрез с използване на различни модули – например модул само за международни разплащания или други вътрешни инструменти, разработени в самата система. Подобен тип решения обаче не са цялостни и това на свой ред влияе върху тяхната ефективност.

Именно поради това в Тексим банк стартират внедряване на единна система, която да автоматизира процеса на откриване и предотвратяване на финансови измами, включително случаите на пране на пари. До момента голяма част от проверките, налагани от Закона за мерките срещу изпирането на пари и от други международни регулации, са били частично реализирани с технически средства. А служителите е трябвало да използват външни системи, с които да изпълняват поставените им задачи.

Чрез новото решение, използващо машинно обучение (ML), вече всички процеси са напълно автоматизирани. Освен да се изпълняват задачите по модули, то позволява също така да се анализира поведението на клиентите, за да се открива и да дефинира риск, свързан с евентуално нетипични действия.

ИТ решение

Новата система на Тексим банк е интегрирана с основните банкови системи и позволява анализ на всички данни за даден клиент, включително всички негови операции – касови, безкасови – преводи, картови разплащания и др. Системата се захранва с така наречените черни списъци, издавани от САЩ, ООН и Европейския съюз. Всъщност всички банки са задължени да следят за нареждания и клиенти, които са попаднали в подобни документи. В допълнение се наблюдават и финансовите транзакции на лицата, участници в политическия живот в България, и се поддържа регистър на всички държавни служители. В това число попадат кметове, служители в общини и всички граждани, които заемат висши административни длъжности в страната. Също така системата поддържа възможност за създаване на вътрешни списъци с лица, чието поведение се следи внимателно.

Информацията от всички канали се събира и натрупва в регистри. Следва втората фаза от процеса за откриване на финансови измами – анализ на данните чрез различни алгоритми. Системата позволява допълване на критериите и задаване на несъществуващи до момента процедури за контрол. Например, наличните алгоритми могат да се променят и да се адаптират, давайки възможно най-малко грешни позитивни съвпадения и маркирания.

Подобни проверки се извършват ежедневно на всички клиенти и на направените от тях операции. Това се изпълнява с помощта на друг модул в системата, така нареченият скрийнинг в реално време. Той следи всички входящи и изходящи преводи, извършвани от клиентите, за да проверяват бенефициентите и съответно наредителите на преводите. С новата система това се случва напълно автоматично.

В зависимост от начина, по който се събира информацията, се следят различни критерии. Например при черните списъци се наблюдава за съвпадение с име, дата на раждане и място на раждане. Дори и при частично съвпадение в някоя от тези категории системата подава сигнал. По-трудно е идентифицирането обаче на съмнителните транзакции. Новата система изпълнява това като прави своеобразна оценка на клиента. Например един клиент прави по 10 транзакции на месец с определен размер, но в даден момент възниква транзакция към юридическо или физическо лице, която е единична и е много голяма. Тогава системата дава определен брой точки на съответния клиент – или с други думи, оценка, която отразява разликата от обичайното му поведение.

Въпреки цялостната автоматизация на процеса служителите на банката са задължени да извършват впоследствие ръчна проверка на откритите данни. При намерено съвпадение веднага се уведомяват служителите, за да могат те да проверят каква е причината за съвпадението, да проверят дали действително бенефициентът е попадал в черния списък. От Тексим банк изтъкват, че асбсолютно всички канали се следят, като особено внимание се обръща също на касовите транзакции, които принципо подлежат на по-строго наблюдение.

Екран на системата ePay срещу пране на пари

Новото решение е разработено от българската компания DataMax. Фирмата е доставчик и на основната система на Тексим банк, което всъщност е позволило интеграцията да се осъществи в кратки срокове.

Ефект от ИТ решението

Новата система на Тексим банк носи редица предимства и ползи. Повечето от тях обаче не са от икономически характер. От една страна, те са свързани с оптимизиране на процесите, свързани с мерките срещу пране на пари. От друга страна, те са репутационни. Наличието на една подобна система гарантира, че процесите за идентифициране на финансови измами са надеждни, което на свой ред помага за това банката да се превърне в доверен партньор и клиент при работа с европейски и международни финансови институции.

Освен това трябва да се отбележи, че новата система допринася значително не само за улесняване работата на служителите, но и за повишаването на тяхната квалификация. Реалните ползи от внедряването на решението обаче ще станат ясни на по-късен етап. При този тип системи е трудно да се определи каква е възвращаемостта на инвестициите, тъй като те подлежат на субективна оценка за възможни проблеми, които би имала банката без подобно решение.

Потенциал за развитие

В момента приключва последния етап от внедряването, който е свързан с пълна интеграция на системата с фронтофис частта, за да може анализ на клиента да бъде направен и в момента на неговото регистриране. По системата обаче ще продължи да се работи и след края на годината, тъй като алгоритмите изискват непрекъснато обновяване, поддържане и усъвършенстване.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X