Ит Проекти

ОББ и Сибанк обединиха ИТ системите си

Computer World

Белгийската финансова група КВС е известна с характерния си подход да притежава банка и застрахователно дружество на всеки стратегически за нея пазар. Този модел тя следва и на българския пазар и, след като притежава Сибанк и ДЗИ от 2007 г., през 2017 г. тя придобива и ОББ.

Основни предизвикателства

След придобиваето на ОББ от страна на KBC, в средата на годината се пристъпва към обединение на двете финансови организации, в това число и на техните ИТ системи, тъй като нужно създаването на една единна банкова платформа. Интеграцията е свързана с над 20 отделни проекта, като през това време, до есента на 2018 г., двете системи работят едновременно.

Проектът

Ръководствата на ИТ отделите на двете банки заедно с бизнес собствениците извършват оценка на всички ИТ приложения, използвани в двете банки, и предлагат с кои от тях да продължи да работи бъдещата банка. Важен елемент при подбора е, че основната банкова система, която ще се ползва от новата структура, е тази на ОББ – Т24 на Temenos Group – продукт снад 2000 инсталации в света.

Друга основна система на обединената банка е SAP.

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: Обединяване на ИТ системите на ОББ и Сибанк

Възложител: KBC Group

Изпълнител: ОББ, Сибанк, KBC Group

Локации: София

Стартиране /завършване на проекта: средата на 2017 г. до декември 2018 г.

Категория: Финансов сектор

По отношение на останалите налични системи се прави подбор между съществуващите решения в Сибанк и ОББ, като се предпочитат тези на ОББ с цел по-малко усилия при интеграцията.

Така на база портфолиото на ОББ и решенията на Сибанк за отпускане на кредити за физически лица и за средни предприятия, мониторингът за средни и големи фирми, репортингът и хранилището за данни (data warehouse DWH), се изгражда новата обща платформа.

ИТ екипите избират подхода на поетапна миграция, като първо мигрират по-простите банкови продукти, а след това и потребителски кредити, кредитни карти, както и институционалните клиенти, и ипотечни кредити.

В дейностите по цялостната интеграционна програма се включват специалисти от КВС, вътрешните ИТ отдели, екипи на разработчика, както и от Центъра за компетентност по Т24.

Развитие

Освен по интеграцията бизнеса, ИТ екипите работят и по проекти за подобряване и оптимизиране на системите и услугите към потребителите. След като завършва цялостната интеграция в края на 2018 г., в рамките на следващите 12 месеца ще бъде внедрено и мобилното банкиране на КВС, което се ползва в Централна и Източна Европа. Това ще даде на платформата нови функции, с каквито двете приложения на Сибанк и ОББ не разполагат.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X