Ит Проекти

Lagardere Travel Retail оптимизира процесите си чрез автоматизация и BI

Computer World

Българското дружество Lagardere Travel Retail е част от международната френска група Lagardere, която е представена в над 33 държави. Тя е сред най-големите компании, листвани на Парижката фондова борса и е световен лидер в три сектора – медии, нови технологии и търговия в пътнически зони. В България компанията управлява над 120 обекта в цялата страна, като те са концентрирани в пътнически локации като автогари, метро станции, летища, търговски и бизнес центрове. Сред техните марки са Relay, Inmedio, 1 Minute, Hello!, Onda Caffe

Основни бизнес предизвикателства

В края на лятото на 2017 Lagardere Travel Retail започва миграция към Office 365. Виждайки потенциал в приложенията включени в О365, в компанията решават да стартират три проекта за оптимизиране на работата, използвайки PowerApps, PowerBI и MSFlow: оптимизиране на BI системата, дигитализиране на инструментите за оценка на обектите управлявани от компанията и приложение за контрол и автоматизиране на поръчката на стоки интегрирано с EDI обмен на данни.

Визитка на ИТ проекта

Име на проекта: Дигитализиране на поръчките и управлението

Възложител: Lagardere Travel Retail

Изпълнители: Lagardere Travel Retail

Локации: София

Стартиране/приключване на проекта: стартиране – 2017; проектът обхваща разработването на допълни приложения към Microsoft Office 365

Категория: Производство и търговия

ИТ решението

BI оптимизацияИнструментите за бизнес анализи са един от незаменимите помощници на всяка една компания, тъй като те улесняват взимането на ефективни решения въз основа на лесно достъпни и аналитични справки.

Имайки PowerBI като платформа, която е част от офис пакета, в компанията решават да разработят справки, давайки в дълбочина представа за производителността на своите обекти, както и лесен анализ на представянето на отделните продуктови групи, част от портфолиото на компанията. Разработени са различни типове справки, касаещи финансово-счетоводните операции, оперативни справки, които лесно могат да бъдат разгледани както в обобщен така и в детайлен вариант. Имайки възможностите на PowerBI, служителите лесно могат да преглеждат в детайли всеки един от представените аспекти на бизнеса.

Оценка на обектитеВторият проект на компанията е свързан дигитализирането на инструментите, използвани от оперативните мениджъри, за оценка и контрол на представянето на обектите. Обхванати са различни сфери на контрол – от чистота на обекта, поддържане на необходимата документация за различни типове лицензии и разрешителни, до спазване на фирмените стандарти. Анализа на цялата тази информация става трудно и отнема време.

Чрез Power Apps, в компанията създават дигитален вариант на всеки тип от използваните до момента проверки. Предимствата са много – данните се събират в база данни, като след това се обработват и представят в синтезиран вид чрез специализиран репорт в PowerBI. Отделно, за разлика от традиционното попълване на хартия, чрез дигиталния вариант се дава възможност към всяка една от проверяваните сфери да се прикачи снимка и допълнителен коментар, които на по-късен етап да могат да бъдат прегледани и анализирани. Разработена е и функция, чрез която електронно копие да се подпише от служителя в проверявания обект, така че да се гарантира съгласие в резултата от страна на проверявания.

Контрол и автоматизация на поръчките Третият проект на Lagardere Travel Retail е свързан с автоматизиране на процесите по поръчка на стоките. Чрез PowerApps компанията създава приложение, улесняващо процеса на пренос на информацията между обекта и централния офис. Приложението е уеб базирано и е достъпно през всеки един компютър или устройство, което има връзка с интернет. В основата на приложението са данни от основните ERP системи на компанията, синтезирани и агрегирани в Azure SQL база данни.
Чрез вградени в приложението алгоритми, на базата на данни от основните системи, като текуща наличност на съответната стока, дни за доставка, данни за продажбите за минали периоди и други, за всяка стока се изчислява оптимално количество за поръчка, така че да бъде избегнато презапасяване или липса на съответната стока от щандовете в обектите. В същото време оптимизирането на поръчваните количества повлиява благоприятно и върху оборотния капитал на компанията.

Служителите в обектите работят с генерираните данни, като имат възможност за корекция на поръчаното количество, която се преглежда и одобрява от служител в централния офис на компанията.

След финалното одобрение на поръчаните количества, посредством Microsoft Flow e направена интеграция както със системата работеща в обектите на компанията, така и с EDI обмен на данни.


Lagardere Travel Retail оптимизира  процесите си чрез автоматизация и BI

© Computer World, Computerworld.bg

По този начин се избягва ръчната работа по въвеждане на стоки и количества от служителите, а посредством EDI, генерираната поръчка се изпраща директно към системите на доставчиците. Постигната е и проследяемост на информацията във всеки един от етапите – одобрение на количества, потвърждаване на поръчката, изпращането и получаването й от доставчиците на стоки.

За да бъдат обхванати всички доставчици и автоматизирани всички типове стоки, за доставчиците, които не работят през EDI, поръчките автоматично се трансформират в PDF формат, който се изпраща отново автоматично към електронен адрес на съответния доставчик.

Интегрирайки решението с EDI обмен на данни, е постигнато повишаване на качеството на обменяната между компанията и нейните доставчици информация. Гарантира се прозрачност на автоматизирания пренос, като във всеки един момент страните имат яснота относно статуса на заявените и доставяните количества. Улеснява се и работата на отдел „Контрол Фактури“, като издадените от доставчиците фактури автоматично се импортират в ERP системата. На базата на EDI автоматизацията се постига и така наречения „3 way matching“, като се постига сравнение между поръчано, доставено и фактурирано количество за всяка една стока.

Ефект от ИТ решението

След реализирането на проекта производителността на служителите значително се е увеличила, признават от компанията. Дигиталната проверка на обекта, например не само улеснява събирането на данните, но и опростява работата на самите служители. Те вече не трябва да губят време да разпечатват списъци на хартия и да носят със себе си големи папки, а цялата информация е достъпна в Office 365.

От друга страна автоматизирането на поръчките улеснява работата на самите магазини и на служителите в централния офис. Чрез инструментите на Office 365 се пести изключително много време и проследяемостта на информацията се гарантира. От своя страна служителите имат повече време да се концентрират върху дейности, които носят добавена стойност на бизнеса.


Lagardere Travel Retail оптимизира  процесите си чрез автоматизация и BI

© Computer World, Computerworld.bg

Потенциал за развитие

От Lagardere Travel Retail планират да оптимизират процесите по инвентаризация на обектите и да разработят допълнителни справки в Power BI, които да улеснят бизнеса и различните отдели. Целта е данните да са налични и достъпни от всеки служител във всяко време от всяко място, така че чрез интегриране на различни облачни услуги, да се оптимизират процесите и да се улесни работата в различните отдели на компанията.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X