Ит Проекти

СЕМЕЛЕ контролира производството с многостепенен софтуер

Владимир Владков

СЕМЕЛЕ ООД е компания за производство на плодове и зеленчуци, като в състава ѝ влизат четири отделни земеделски производители. Тя е създадена през 2010 г. с идеята да отговори на на изискванията на клиентите за качествен, натурален и естествен продукт.

Организацията е известна с афинитета си към внедряване на иновативни решения и желанието си да отговаря на високи стандарти в сферата на земеделието. През 2014 г. въвежда система за добри земеделски практики. Година по-късно, компанията внедрява и система за управление на качеството и безопасността на храните.

При избора на информационни решения в СЕМЕЛЕ ООД се обръща внимание на няколко ключови момента - познаване на всяко работно място в компанията и точно определяне на потока на информация, която трябва да минава от и към него, определяне на ключови позиции, на които ще се работи със софтуерния продукт, определяне на вида и количеството информация, която ще се обработва в програмата, и направленията, за които ще се използва, изготвяне на подробно задание към разработващия екип и непрекъсната комуникация.

Основни бизнес предизвикателства

СЕМЕЛЕ ООД стига до решението за внедряването на специализиран софтуер заради изискванията за непрекъсната проследимост и контрол, породени от нарастването на обема на работа. Целите, които са заложени в проекта, са пълна проследимост на стоково-материалните ценности, от доставките и производството на полето до крайния клиент.

Визитка на ИТ проекта

Име на проекта: Внедряване на многостепенен софтуер на базата на системата S-Office ERP

Възложител: СЕМЕЛЕ ООД

Изпълнител: „Степ-Софт“ ООД

Категория: Производство и търговия

Най-голямото предизвикателство при внедряването на системата е реалистичната преценка и добре планираната организация – какъв обхват е нужен и възможен. Компанията трябва да вземе много фактори предвид – при някои от обектите на дружеството се налага съобразяване с чести прекъсвания в електрозахранването, липса на интернет за работа и синхронизация с централната база данни и др.

ИТ решение

Софтуерът, базиран на S-Office ERP, обхваща цялостното производството и търговията в една организация и позволява ежедневни справки за развитието на бизнеса, на база на които ръководството може да взима адекватни решения по различни казуси. Служителите от своя страна имат възможност да виждат едновременно в системата цялата информация, която им е нужна според нивото на достъп. Добивът директно се въвежда в софтуерната програма чрез баркод четци, като с това се минимизират и възможностите за грешки. За функционалното внедряване на този софтуер е нужно една организация да разполага с добър хардуер и периферна техника.

Eфект от ИТ решението

След въвеждането на решението, екипът на СЕМЕЛЕ ООД получава възможност във всеки един момент да има контрол и достъп до информация, свързана с дейността на фирмата. Софтуерът подпомага и отчетността, като по всяко време мениджърите могат да получат информация за разходи за производство, себестойност на продукция, разходи за транспорт, вложени материали и търгувани стойности. Чрез него във всеки един момент е ясно какво се случва в различните различните бази на компанията, което спомага за контрола върху качеството.

Потенциал за развитие

В началото на 2018 г. предстои откриването на ново производство на сокове от плодове и зеленчуци, което изисква планиране и подготовка за внедряване на нови информационни решения и разгръщане на вече наличния софтуер. Плановете на групата производители включват още и внедряване на софтуер за контрол на достъпа на персонала.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X