Ит Проекти

Луфтханза Техник София разчита на управляеми IP услуги

Владимир Владков

От откриването си през 2007 г. досега "Луфтханза Техник София" се оформи като един от водещите центрове за основен ремонт и техническа поддръжка на самолети в Европа. Софийското подразделение на "Луфтханза Техник" е с обща площ от 50 000 кв. м, където работят над 1000 души висококвалифициран персонал. Компанията е специализирана в базово и линейно обслужване на тясно корпусни самолети от семейството на Airbus и Boeing.

Основни бизнес предизвикателства

"Луфтханза Техник София" избира Телелинк, след като решава да замени съществуващата си мрежова инфраструктура, предоставяна от голям доставчик на бизнес услуги, за да си осигури по-гъвкав и опростен модел на техническа поддръжка, както и по-голяма видимост към собствената си мрежа.

Съществуването на две системи – аналогова и Dect (с изчерпан капацитет), поражда необходимостта от консолидацията им в ново съвременно VoIP решение и съпътстващи услуги, предоставящи подобряване на колаборацията между екипите и намаляване на общата цена на придобиване (TCO). Останалите предизвикателства включват:

  • Необходимост от по-голяма гъвкавост и мобилност в производството – преминаването от статични в мобилни работни станции

  • Нуждата от повишаване на нивото на сигурност;

  • Възможност за покриване на изискванията на проектите за дигитализация в организацията.

Целите на предложеното решение включват:

  • Осъвременяване на оборудването;

  • Увеличаване на капацитета;

  • Опростяване на ИТ архитектурата като цяло;

  • Минимизиране на времето на отпадане на ИТ услугите;

  • Осигуряване на мобилност и гъвкавост в производствения процес (предоставянето на услугата към клиентите).

Конкретните стъпки за реализиране на тези цели са изграждане на LAN оборудване, както и на инфраструктура за безжичен достъп, последвани от изграждане на IP телефония, която обединява двете системи посредством двете гласови системи. Следва имплементиране на високи нива на сигурност посредством Cisco Identity Service Engine и осигуряване на единна система на наблюдение и управление на цялостната мрежова инфраструктура, базирано на Cisco Prime Infrastructure.


Луфтханза Техник София разчита на управляеми IP услуги

© Владимир Владков, Computerworld.bg

ИТ решение

Няма процес в компанията, който да остава незасегнат от въвеждането на решението. Инфраструктурата се базира изцяло на оборудване от най-висок клас, предоставено от водещ производител.

Решението води до улеснен достъп на всички звена в компанията, мобилност и гъвкавост при предоставянето на услугите, значително намаляване на натоварването на ИТ отдела, постига се по-голям контрол от страна на ИТ екипа върху инфраструктурата, услугите, които се предоставят от нея, и потребителите на таза услуга, както и повишена сигурност“, обясняват от "Луфтханза Техник София".

Eфект от ИТ решението

Новото ИТ решение допринася за по-голяма мобилност на служителите, въвеждане на допълнителни услуги – „самообслужване“ за VoIP, както и намаляване на времето за поддръжка и конфигуриране на мрежовата инфраструктура.

Изграждането на високонадежно решение води до предоставяне на висока скорост за предаване на данни от 10 Gbps и увеличаване скоростта на безжичната мрежа до 802.11ac Wave 2 (до 2,6Gbps).

“В резултат на отлично представяне и изпълнение по време на тръжната процедура за нашия проект, София е първата локация, където избираме услугите на „Телелинк“, като започнахме първо с изграждане и доставка на LAN и Wi-Fi през март тази година и продължихме с IP телефония през август”, обяснява Росен Рангелов, мениджър на програма „Услуги - Централна инфраструктура“ в “Луфтханза Техник София“. Според него, партньорството с “Телелинк“ има огромен потенциал да включи и други центрове на Lufthansa Tehnik Group по света.

Потенциал за развитие

Текущият дизайн на мрежовата инфраструктура ще служи като основа (Blue Print) за бъдещото обновяване, консолидация и стандартизация на инфраструктурата в други локации.

Решението предоставя широк набор от възможности за бъдещо разширение на ИТ инфраструктурата и възможност за софтуерно ориентирана и автоматизирана мрежова инфраструктура.

Има възможности за директно внедряване на решението в други поделения на фирмата/организацията, в клонове на фирмата извън граница или във фирми с аналогична сфера на дейност.

Благодарение на Blue Print-а за ИТ услугите решението може да се приложи и в други поделения и клонове на компанията с минимални усилия от страна на ИТ екипите и минимално количество инфраструктурно оборудване.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X