Ит Проекти

Овергаз оптимизира поддръжката на мрежата си с мобилно приложение

Computer World

Овергаз е най-голямата българска частна компания в областта на природния газ. Общата дължина на нейната разпределителна мрежа е 2200 км. През последните 10 години от там реализират последователно цялостна програма от проекти, насочени към пълна автоматизация на всички основни и управленски процеси в компанията с цел е повишаване на ефективността и качеството.

Една от ключовите системи, използвани в Овергаз е т.нар. система 360 обединяваща функционалност за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), билинг, както и поддръжка и управление на активите (т. нар. Asset Maintenance and Management System, AMM).

Всяко от изброените информационни решения има своята роля за осигуряването на високо ниво на автоматизация на основните процеси в компанията. В частност, важното значение на системата за поддръжка и управление на активите AMM в информационната среда на Овергаз, може да се оцени, като се вземе предвид, че разходите за поддръжка на мрежата представляват най-голямото перо в общите разходите на компанията. 

ВИЗИТКА НА ИТ ПРОЕКТА

Име на проекта: AMM Mobile

Възложител: „Овергаз Инк.“ АД

Изпълнител: „Овергаз Инк.“ АД

Категория: Производство и търговия

“Именно AMM системата позволява задаване на правила за обслужване на активите - разходомери, съоръжения, кранове, табла и други елементи които имат нужда от поддръжка. С помощта на AMM се генерира годишен план, включващ задачи по поддръжката по дати и по месеци”, поясни Сергей Андреев, заместник изпълнителен директор, "Информационно-управленски системи" в Овергаз.

Дейностите по поддръжката обаче са доста голям брой – поне 80. За всяка от тях е предвидено някакво време за извършването и. На базата на това време и броя на елементите, за които трябва да се извършва съответната дейност през годината, в компанията изчисляват време, за което ще извършат всички дейности, а от там и броя на необходимите служители, за дейностите по поддръжка.

Мобилен достъп

Планираното време за изпълнение на дадена задача обаче всъщност не е реалното и това затруднява точното определяне на себестойността на дейностите по поддръжката. В тази ситуация през 2015 г. ИТ екипът на Овергаз стига до идеята за създаване на мобилно приложение AMM Mobile, подпомагащо дейностите по поддръжката на газопреносната мрежа.

“Целта бе да се оптимизират дейностите по диагностика и сервиз на газоразпределителната мрежа. С помощта на мобилно приложение може да се осигури автоматично измерване на времето, което е вложено за изпълнението на дейностите по поддръжка. От там стартира цялата идея за развитието на този проект – основната ни цел бе да установим истинската себестойност на извършването на дадена дейност”, сподели Ивайло Добринов, мениджър “Архитектура и интеграция на КИИС”.

Разработка на системата

Системата АММ Mobile е разработена изцяло от екип на Овергаз – от идеята до разработката и внедряването.

В първият етап на проекта ИТ специалистите в компанията се фокусират върху това, да осигурят възможност всеки елемент от газоразпределителната мрежа да бъде уникално идентифициран.

“Беше важно да решим с какъв вид маркер да отбележим всеки елемент и по какъв начин да поставим тези маркери, като се има предвид, че елементите са много разнородни по форма, материал, размер и т.н.

В крайна сметка избрахме да използваме два идентификатора – бар код и QR код”, разказва Ивайло Добринов.

Следващият въпрос, който застава на дневен ред пред екипа участващ в реализацията на проекта е свързан с избора най-подходящите мобилни устройства и със защитата на цялостната концепция за неговата реализация.

При голямото разнообразие от мобилни устройства на пазара изборът не е лесна задача. Затова специалистите от Овергаз стартират пилотен проект в два от сервизните центрове на компанията. Там с демонстрационна версия на мобилното приложение са проведени тестове за да се види как протича сканирането на елемент, какви типове маркери да се изберат и какъв тип мобилни устройства – конвенционални или индустриални.

“Това с което се сблъскахме като проблем бе сложността на четене на маркерите с конвенционалните устройства през техните камери. Затова се спряхме на устройства с вграден скенер. Изпробвахме и устройства с отделен скенер, но този вариант се оказа недостатъчно мобилен, затова бе отхвърлен”, сподели Добринов.

Друг аргумент в полза на индустриалния тип устройства е, че работата се извършва в полеви условия което поставя изисквания те да бъдат прахоустойчиви, влагоустойчиви и удароустойчиви.

Пилотният проект и тестовете приключват в края на 2015 г. след което стартира разработката на мобилното приложение. След като започва работата по описание на изискванията за него специалистите от Овергаз решават да добавят и възможност за отчитане на потреблението на газ. Предимството от добавянето на тази функционалност е минимизиране на грешките при въвеждане на отчет. Разработката на тази част от мобилното приложение е осъществена в кратки срокове и от февруари 2016 г. отчетът на разход на газ в цялата компания се извършва с помощта на АММ Mobile. По-късно, през 2016 г. е добавена и функционалността осигуряваща дейностите по поддръжката на газоразпределителната мрежа. От 2017 г. системата е в реална експлоатация.

Функционалност

AMM Mobile работи под ОС Android версия 4.1 или следваща. Мобилната система се използва за две основни цели – поддръжка на газоразпределителната мрежа и отчет на потреблението на природен газ.

“AMM Mobile не е версия на десктоп системата AMM реализирана за ползване от мобилно устройство. По-скоро в мобилното приложение е изнесена базата на елементите от мрежата и за тях е предоставена функционалност, която съвпада с част от десктоп системата AMM”, поясни Сергей Андреев.

Стандартният сценарий за използване на AMM Mobile за целите на поддръжката на мрежата е следният:

Годишният план за дейностите по поддръжката, генериран с AMM е разпределен по географски райони и сервизни центрове. Компанията има 21 сервизни центъра в страната, извършващи сервизно обслужване в 51 населени места. Разпределяйки задачите мениджърът на сервизен център ги възлага на конкретни служители, които ги изпълняват в полеви условия с помощта на мобилното приложение.

Потребителят влиза в AMM Mobile със своето име и парола и вижда само задачи, които са възложени на него или на екипа в който работи.


По-нататък, след като потребителят сканира елемент от мрежата AMM Mobile извежда на мобилното му устройство протокол, който трябва да бъде попълнен в изпълнение на дадената задача. Попълването става бързо тъй като в повечето случаи просто трябва да се избере една от няколко опции. 


Овергаз оптимизира поддръжката на мрежата си с мобилно приложение

© Computer World, Computerworld.bg

След като протоколът премине в статус попълнен, мениджърът, който е възложител на съответните дейности трябва да приеме тяхното изпълнение, като той може да провери данните въведени от изпълнителя.

Автоматично се отчита времето по което потребителят е започнал и приключил работата по дадена задача и така се изчислява времето за което задачата е изпълнена. Това време автоматично се прехвърля в AMM системата. AMM системата отчита и броя на хората, които са участвали в изпълнението на задачата и така се получава точна картина за ресурса вложен в нея.

С въвеждането на AMM Mobile е улеснено значително и отчитането на потреблението на газ. Преди това за целите на това отчитане данните за клиентите са били разпечатвани в табличен вид и служители на Овергаз са записвали ръчно показателите за потреблението, след което са предавали попълнените таблици в сервизния център, където пък друг служител ги е въвеждал ръчно в съответната информационна система. 

Сега след създаване на задача за отчет на разходомери с определен маршрут за даден служител, той само сканира съответния разходомер и веднага на устроството се появява прозорец в който той може да нанесе съответната стойност за потреблението. 

“Това което постигаме с функционалността за отчет на потреблението на газ е да минимизираме възможността от грешка, благодарение на заложени в приложението контроли. Мобилното приложение дава възможност да бъде направена и снимка на разходомера и тя да бъде прикачена към съответния отчет. След това се извършва оглед на съоръжението и може да бъдат отразени данни за това дали са необходими някакви ремонтни дейности по него. Накратко, обединяваме две дейности – отчитане на потреблението на газ и оглед на съоръжението”, пояснява Добринов.

Синхронизация

Въведената в мобилното устройство информация се синхронизира със сървъра на основната система – 360, в частност с нейния модул AMM.

Синхронизацията е автоматична и се осъществява на определено време, по два начина – през WiFi мрежата на Овергаз, когато устройството е включено към нея или чрез мобилен Интернет.

За осигуряване на синхронизацията по мобилна мрежа, устройствата са снабдени със SIM карти на МТел. Изграден е тунел между сървърите на МТел и Овергаз.

Независимо дали устройството е включено към мобилната мрежа или към WiFi мрежата, данните се прехвърлят автоматично. Потребителят може да види на мобилното устройство точният час, в който е извършена последната синхронизация.

Предизвикателства

Представителите на Овергаз споделят, че изборът на устройство което да гарантира 100% четене на маркерите се оказал една от най-сложните задачи в проекта. В крайна сметка това предизвикателство е преодоляно с изпълнението на пилотен проект и тестове, а в резултат са избрани индустриални устройства от висок клас Intermec на Honeywell.

Трудности са възникнали и при осигуряване на синхронизация на данните през мрежата на мобилния оператор. “Оказа се, че самия чип на SIM картата, която операторът ни предоставя има значение за коректното протичане на синхронизацията. Беше доста сложно да установим това. При нас стандартната SIM карта с изключена телефония, чието предназначение е предаване на данни, се разпознаваше и можехме да осъществим достъп до нея през сървъра, а в същото време синхронизацията не протичаше. Трудно намерихме решението, а именно че подредбата на ПИН-овете на самия чип трябва да бъде точно определена иначе няма възможност за синхронизация”, сподели Ивайло Добринов.

Още едно предизвикателство е възникнало във връзка със снимките, които се съхраняват при отчитане на показанията на разходомерите и при прехвърлянето им към AMM. Оказало се, че снимките пълнят паметта на устройството, а операционната система Android не може да изчисти тази памет, така че снимките трябва да се прехвърлят на порции, а не наведнъж.

Резултати

Преди въвеждането на AMM Mobile служителите по поддръжката на мрежата на Овергаз са носели със себе си протоколи на хартия и са ги попълвали в този вид. След това са предавали протоколите на своя мениджър, а той ги е въвеждал в AMM системата. Така работата се е извършвала двойно веднъж са се правили първични записи с необходимост от последващо въвеждане на същата информация в модул АММ, също така и данните са се получавали с голямо закъснение. Освен това, при всяко въвеждане на данните – първо в протокола, след това в системата се увеличава възможността от допускане на грешки.

Според Сергей Андреев сега дейностите свързани с управлението на активите са значително оптимизирани, а ползите от въвеждането на AMM Mobile са както количествени, така и качествени:

Спестяват се ресурси, защото работата се извършва много по-бързо и така са необходими по-малко хора за изпълнение на задачите по поддръжката и обслужването на газопреносната мрежа.

С помощта на мобилната система информацията се получава в реално време, а това дава възможност за незабавна реакция, което е особено важно в ситуации близки до аварийни.

Многократно се подобрява качеството на данните, благодарение на това, че информацията се въвежда само веднъж.

В заключение

Представителите на Овергаз са удовлетворени от предимствата, които новата мобилна система осигурява на тяхната компания, както и от факта, че решението е разработено изцяло от техния екип.

“Още в началото на проекта потърсихме ноу-хау за реалилизацията на подобни решения от дружества със сходна дейност в други страни по света (например Gaz de France). Отправихме официално запитване дали разполагат с мобилна система, с която да извършват поддръжката на техните разпределителни мрежи. Не получихме нито един положителен отговор и по всичко личи, че сме сред първите компании от сектора, които изграждат такава система”, отбеляза Ивайло Добринов.

“Използването на мобилни технологии в повечето компании в ютилити сектора е предимно при отчитането на потреблението на електроенергия, енергия, вода, топлоенергия. Считам че Овергаз е първата компания от ютилити сектора в България, която обхваща толкова много процеси с мобилно устройство, включително процеси свързани с поддръжката”, обобщи в заключние Сергей Андреев.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X