Ит Проекти

Медицинският университет в Пловдив разчита на MS Active Directory и Office365

Владимир Владков

 

Основни бизнес предизвикателства

  • Засилена необходимост от сътрудничество (колаборация) както между студенти и преподаватели, така и за целия академичен състав на университета.

  • Ограничен ресурс на локалната ИТ инфраструктура който ограничава възможността за предоставяне на инструменти за сътрудничество (колаборация) на всички студенти.

  • Улеснена поддръжка и администрация на инфраструктурата.

Kонкретни стъпки за реализиране:

  • Имплементиране на облачна платформа за продуктивност, базирана на Office 365.

  • Предоставяне на всеки студент с личен профил и набор от инструменти, който да позволяват ефективна колаборация.

  • Оптимизиране и осъвременяване на работните процеси.

  • Оптимизиране на администрирането на системите.

 

ИТ решение

Решението е базирано на платформата Office 365 for Education. Тя позволява използването на облачните продукти за колаборация (електронна поща, чат в реално време, споделени сайтове и споделено пространство) както от всички студенти, така и от целия административен състав. Решението е и напълно интегрирано с локална директорийна услуга, базирана на Active Directory. Тази интеграция се използва само от административния състав на университета, като това предоставя ясна граница за сигурност между администрацията и студентите в университета.

Визитка на ИТ проекта

Име на проекта: Внедряване на MS Active Directory и Office365

Възложител:Медицински университет – Пловдив

Изпълнител:ТЕЛЕЛИНК ЕАД

Локации:МУ ПЛОВДИВ

Стартиране/приключване на проекта: септември 2017 – октомври 2017

Бюджет на проекта: Едномесечна отдалечена колаборация между ИТ екипа на МУ Пловдив и двама специалисти на Телелинк, с клауд сертификация на Microsoft

Категория:Образователни институции

Имплементирането на системата позволява и голямо ниво на гъвкавост, която в бъдеще ще позволи студентите да се оторизират с едно потребителско име и парола във всичките системи на университета благодарение на интеграцията с Azure Active Directory.

 

Eфект от ИТ решението

Новото решение позволява засилена колаборация между студенти, административен състав и преподаватели, използвайки единна платформа. Добавянето на платформа за колаборация в реално време подобрява работата на административния състав, което директно се отразява на скоростта и качеството на работа.

 

Потенциал за развитие

Решението се надгражда и мащабира безпроблемно спрямо нуждите на университета. Веднъж внедрено няма допълнителни изисквания за лицензи (те са безплатни за всички образователни институции), или допълнителни услуги по внедряване. Решението може да се надгради от няколкостотин потребителя до хиляди в рамките на часове без почти никаква администраторска намеса.

Има възможности за директно внедряване на решението в други поделения на организацията, в клонове на фирмата извън граница или във фирми с аналогична сфера на дейност.

Решението се интегрира за целия университет, като то е напълно приложимо за всички училища, висши училища и университети в България. Основно предимства на решението е бързото време на имплементация (дни вместо месеци), ниската цена поради утилизацията вече налични предоставени от държавата лицензи и улеснената администрация. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X