Ит Проекти

Централизираният хъб на GfK в София предоставя ИТ като услуга на 38 поделения на организацията

Владимир Владков

GfК е основана през 1934 г. като първата компания за проучвания на пазара в Германия. В момента тя има представителства в над 100 страни на пет континента и повече от 13 000 служителя. GfK e сред от водещите компании за маркетингови изследвания, която предлага на клиентите пълен набор от маркетингови и социологически инструменти. Продажбите на компанията за 2016 година възлизат на 1.48 милиарда евро, с което се позиционира стабилно в топ 5 на глобално ниво в своя сектор.

Основните предизвикателства,

довели до необходимостта от ИТ проекта, включват:

 • Централизация, стандартизация и контрол на ИТ услугите
 • Намаляване на разходите за ИТ услугите
 • Опростяване на поддръжката и процедурите
 • Идентично и по-добро качество на ИТ услугите
 • По-висока производителност съчетана с гарантирано време за реакция при инцидент
 • Гъвкавост на услугите и разходите за тях
 • Висока утилизация на ресурсите
 • Конкретните стъпки за реализиране на проекта са:
 • Анализ и оценка на съществуващите ИТ услуги и ресурси в региона
 • Дизайн на регионалния център за споделени ИТ услуги
 • Изграждане, тестване и пилот на регионалния център
 • Оптимизация на регионалния център
 • Участие на всички държави в региона

 

Визитка на ИТ проекта

Име на проекта: Централизиране на ИТ услугите в GfK на региона CEE-META

Възложител: GfK

Изпълнител: GfK

Локации:38

Стартиране/приключване на проекта 1.01.2015 – 2017 г.

Бюджет на проекта: над 100 000 евро

Категория: Телекомуникационни и ИТ услуги  

ИТ решение

За постигане на по-голяма ефективност, качество и гъвкавост, глобалните ИТ операции на GfK се разделят на пет региона - Америка, Азиатско-Тихоокеански регион, Централна и Източна Европа-Близък изток, Турция и Африка (CEE-META), Северна Европа, Южна и Западна Европа. Тази структура на компанията позволява на регионалното ИТ да отговоря бързо на бизнес нуждите.

Регионът CEE-META е най-големият и обхваща 30 страни и 38 офиса (Австрия, Албания, България, Полша, Чехия, Словакия, Словения, Сърбия, Босна и Херцеговина, Румъния, Русия, Казахстан, Украйна, Египет, Южна Африка, Мароко, Нигерия, Пакистан, Турция, Ливан, Иран).

Преди няколко години управлението на ИТ услугите в региона беше голямо предизвикателство, тъй като всяка държава имаше отделен ИТ мениджър, ИТ инфраструктурата беше различна, процесите бяха различни, а и процеса на предоставяне на ИТ услугите не беше прозрачен. Това наложи създаването на регионален център за споделени услуги, като една мощна организационна структура за постигане на икономии на разходите, централизиране, стандартизиране, подобряване и повишаване ефективността на ИТ процесите и всичко това съчетано с по-високо качество и надеждност на предоставяните услуги, обяснява Емил Джиновски, регионален ИТ директор в GfK CEE& META.

Проектът за създаването на регионалният център за споделени ИТ услуги в CEE-META изискваше много добро планиране и координация между отделните държави. В началото на проекта бяха определени ролите и отговорностите, беше направен каталог с предоставяните ИТ услуги и бяха постигнати договорни отношения с всяка държава. Структурата на регионалният център е максимално опростена и гъвкава, за да може да отговори на новите изисквания в бъдеще.


Централизираният хъб на GfK в София предоставя ИТ като услуга на 38 поделения на организацията

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Както се вижда на схемата, има 3 оперативни екипа – мрежови, сървъри и БД, и крайни потребители. “С тази структура регионалният център предоставя услуги на 30 държави разположени на 3 континента, 3900 потребителя, 500 сървъра и над 4800 компютри. Беше постигнато по-високо качество на предоставяните ИТ услугите на по ниска цена, оптимизирани бяха ИТ ресурсите и беше постигната прозрачност на разходите. Беше внедрено електронно управление на заявките и отчитане на изразходваното време. Всеки проблем се каталогизира в информационна система, което позволява повишаване на ефективността в анализа и търсенето на решение“, допълва Джиновски. Все пак това е само един от проектите, които оформят цялостната ИТ стратегия на GfK, коментира специалистът.

 

Eфект от ИТ решението

Регионалният ИТ център за споделени услуги позволява на крайният потребител да получи еднакво качество на услугата независимо в коя държава се намира, възможност във всеки един момента да проследи какво се случва с инцидента и да го ескалира при необходимост.

Регионалният ИТ център за споделени услуги позволява да бъде постигната хомогенна ИТ среда във всяка една държава, да бъдат стандартизирани и оптимизирани процесите и да бъде повишена ИТ сигурността.

От създаването си до сега, приблизително 3 години, разходите в региона за ИТ услуги бяха намалени с повече от 380 000 евро, като в същото време бяха решени два пъти повече инциденти.

 

Потенциал за развитие

Регионалният ИТ център в CEE-META е централизирана структура, която позволява лесно надграждане и внедряване във почти всеки един от останалите региони. Моделът и организационна структура, по която функционира, е изключително гъвкава, а това позволява бърза и лесна експанзия в случай на необходимост.  

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X