Ит Проекти

Telerik Academy с най-мащабната мрежа, базирана на Cisco Meraki

Владимир Владков

Създадена през 2009 г. от четиримата основатели на „Телерик“ – Бойко Яръмов, Светозар Георгиев, Васил Терзиев и Христо Косев, „Телерик Академия“ е първата мащабна частна организация за подготовка на софтуерни специалисти. Докато в началото нейната основна цел е да подготвя таланти за нуждите на Телерик, визията за Академията бързо се развива и тя започва да захранва цялата индустрия с отлично подготвени кадри. Успоредно с това Телерик Академия въвежда безплатни програми по програмиране и дигитални технологии за ученици (7-18 г.), които целят да въоръжат младежите с нужните знания и умения за професиите на бъдещето.

В началото на 2017 г. под ръководството на четиримата основатели Академията е отделена и вече оперира като самостоятелна образователна организация и партньор на всички софтуерни компании. С фокус върху практическата подготовка на участниците и високи изисквания и отдаденост към качеството във всеки един аспект от обучението, днес Телерик Академия предоставя програми за всички възрасти, подготвяйки следващите поколения дигитални лидери и професионалисти.

Над 13 хиляди души са преминали безплатно присъствено обучение и повече от 48 хил. души са използвали онлайн материалите на „Телерик Академия“, включително 3800 видео лекции, гледани 6 млн. пъти. Над 4800 от присъствените участници са студенти и специалисти от различни области, търсещи възможност за преквалификация в сферата на софтуерното инженерство, а над 8 хиляди са деца и ученици. Само от началото на 2017 г. в „Телерик Академия“ в София са се обучавали над 1500 души, използвайки ежедневно нейната инфраструктура.

Визитка на ИТ проекта

Име на проекта: Телерик Академия с най-мащабната до момента имплементация на Cisco Meraki в България

Възложител: „Телерик Академия“ ООД

Изпълнител: „Телелинк“

Локации: Телерик Академия

Стартиране/приключване на проекта: 21.07. – 31.08.2017 г.

Бюджет на проекта: информацията не е публично достъпна

Категория: Образователни институции

Основни бизнес предизвикателства

Една от предпоставките, за да продължи „Телерик Академия“ да задава стандарта в ИТ обучението и за в бъдеще, е да осигури първокласна работна среда на учащите. Така те могат да се фокусират изцяло върху основното си занимание – задълбочено усвояване на изучаваните технологии, участие в практически проекти, работа в екип и индивидуално, както и развитие на холистични личностни умения.

За целта е необходимо работната среда да разполага с бърз и надежден достъп до интернет, който да улеснява и опосредства учебния процес. Мрежата трябва да бъде достъпна навсякъде на територията на „Телерик Академия“ , а свързването с нея да е максимално безпроблемно и прозрачно от всеки вид устройство и платформа, както и да осигурява високо ниво на сигурност от последно поколение. Не на последно място интернет сигналът трябва да бъде без смущения, а скоростта да отговаря на очакванията и високите критерии на ИТ специалистите днес.

„След отделянето на Телерик Академия като самостоятелна образователна организация в началото на 2017 г., беше необходимо да изградим нова мрежова инфраструктура, заменяйки съществуващата до този момент техника, която не отговаряше на изискванията и новите визия и стратегия на Академията, коментират от организацията. - Същевременно ИТ решението трябваше да е удобно за отдалечена администрация, както и да може да се поддържа и надгражда без постоянна нужда от висококвалифицирани и тясно специализирани мрежови специалисти. Освен това преминаването от старата към новата инфраструктура трябваше да стане напълно прозрачно и неусетно за ежедневните ѝ потребители – курсисти, трейнъри и служители на Академията.“

 

Конкретни стъпки

Първоначално съществуващата конфигурация, включително начини за достъп, IP адресация, DHCP резервации, правила на защитните стени (firewall), маршрутизиращи таблици и други, е трябвало да бъдат прецизно прехвърлени, за да не възпрепятства това нормалния работен и учебен процес.

Необходимо е било да се конфигурира и пусне пълнофункционален VPN, който да е лесен за настройване от потребителя и да не изисква свалянето и инсталацията на допълнителни клиенти. Не на последно място, с цел повишаване на сигурността на служебната мрежа, използвана от служителите на „Телерик Академия“, е предвидено въвеждане на централизирана автентикация, оторизация и управление на профилите с име и парола - RADIUS, вместо досегашния метод, базиран на pre-shared key.

Всички тези технологии е трябвало да бъдат обвързани със съществуващия доставчик на директорийни услуги в облака – Jumpcloud RADIUS-as-a-Service.

 

ИТ решение

В периода 21 юли – 31 август 2017 г. специалисти на „Телелинк“ съвместно с ИТ екипа на „Телерик Академия“ са изградили изцяло новата мрежова инфраструктура на Академията, като внедри Cisco Meraki – мрежови услуги от ново поколение, базирани в облака. Това е най-мащабната имплементация на Cisco Meraki в България, която беше реализирана в рамките само на 6 седмици.

В резултат „Телерик Академия“ разполага с изцяло обезпечен достъп в локалната инфраструктура и изградена високоскоростна 10 Gbps опорна мрежа. Така курсистите и екипът на организацията използват високоскоростен, надежден и защитен достъп до интернет, който подпомага ежедневния учебен и работен процес. Защитеният мултигигабитов безжичен достъп до интернет се извършва при пълна изолация между различните типове клиенти.

Налице е отдалечен VPN достъп до информационните ресурси в Академията, който може с лекота да бъде настроен и използван от всеки един служител в компанията, без да се изискват предварителни умения или опит с конкретната технология.

За да може ИТ екипът на „Телерик Академия“ да следи и управлява мрежовата инфраструктура във всеки един момент и от всеки вид устройство и географска точка, е осигурено надеждно cloud-базирано решение за управление и наблюдение.

 

ИКТ инфраструктура

Като внедрява Cisco Meraki, „Телерик Академия“ осигурява защитена мрежова инфраструктура с надеждно облачно базирано управление и наблюдение. Решението предоставя възможност за интеграция с директорийни услуги, както и системи за двуфакторна автентикация. ИКТ инфраструктурата се базира на следните устройства:

• Meraki MX400 Cloud Managed Security Appliance;

• Meraki MS350 и Meraki MS425 Layer 3 10Gbps комутатори;

• Meraki MR53 и Meraki MR52 Cloud Managed безжични точки за достъп;

• Cisco Meraki Z1 Cloud Managed Teleworker Gateway.

Конфигурирана е интеграция с Jumpcloud RADIUS-as-a-Service за предоставяне на автентикация, оторизация и следене на достъпа до Wi-Fi и VPN.


Telerik Academy с най-мащабната мрежа, базирана на Cisco Meraki

© Владимир Владков, Computerworld.bg

“Курсистите ни ползват ежедневно безжичния интернет на Академията, както по време на лекции, така и след тях, оставяйки да работят понякога с часове по софтуерните си проекти. Но най-сериозният тест за надеждността на мрежата ни са изпитите и финалните дати за предаване на проекти. Радваме се, че след внедряването на новото ИТ решение, не сме имали проблеми в тези важни за успеха на курсистите моменти”, заяви Виктор Цветков, старши технологичен трейнър в „Телерик Академия“.

“Базираното в облака решение за мониторинг и управление на мрежовата инфраструктура ни осигурява нужната сигурност и гъвкавост, така че във всеки един момент да можем да я проследим и контролираме дистанционно, за да осигурим на курсистите и екипа на Академията най-добрата възможна услуга”, допълва Сергей Билярски, ИТ мениджър в „Телерик Академия“.

 

Промени на бизнес процесите

“Вече можем да предоставим безпроблемно високоскоростен, надежден интернет на курсистите си във всеки един момент, независимо колко натоварена е мрежата. Това не само подпомага гладкото протичане на програмите ни, но и дава възможност на трейнърите да се фокусират изцяло върху обученията, повишавайки тяхната ефективност”заяви Михаил Вълков, генерален мениджър на Професионална „Телерик Академия“.

“От една страна, са очевидните ползи за курсистите и екипа на „Телерик Академия“ от изградената мрежова инфраструктура от най-висок клас. От друга, е налична възможността да скалираме мащаба на мрежата, така че да отговори на визията ни за развитието на Телерик Академия като компания от световна класа, както и в дългосрочен план - от запълване капацитета на сградата ни в кв. „Младост“, до разширяване на дейностите ни в други локации в България или в международен мащаб”, обяснява Бойко Яръмов, съосновател и изпълнителен директор на „Телерик Академия“.

 

Eфект от ИТ решението

Курсистите на Телерик Академия получават достъп до безжична мрежа от най-висок клас, която може да се сравни с достъпа до интернет единствено в големите корпорации. Това им позволява да се концентрират върху изучаването на учебния материал и практическите задачи, без да се притесняват от прекъсване на мрежата или липса на интернет. Често курсистите остават и след края на обучението си, за да използват предимствата на изградената в „Телерик Академия“ мрежова инфраструктура.

Достъпът до подобно ИТ решение дава възможност на учащите също да изпитат работния процес при условия и среда, наподобяващи максимално реалните. Започвайки работа, те не само вече разполагат с необходимия опит, но също така имат изградени разбирания за качеството на мрежовите услуги, които да пренесат на новите си работни места.


Telerik Academy с най-мащабната мрежа, базирана на Cisco Meraki

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Наличието на сигурна и устойчива безжична мрежа е критично важно и при организацията на състезания и хакатони, когато множество хора едновременно достъпват интернет и имат нужда да използват или публикуват големи софтуерни приложения. Положителният ефект от внедреното ИТ решение е в основата за успешното провеждане на такъв тип събития.

Не на последно място, ключово предимство за Телерик Академия е възможността за бързо и безпроблемно скалиране и пренасяне на вече изградената мрежова инфраструктура на други локации и градове, както в България, така и в международен план.

В България това е най-мащабната имплементация на Cisco Meraki към момента. След внедряването:

• Броят на едновременни клиенти, поддържан от безжичната мрежа, се е увеличил 6-8 пъти;

• Поддържа се стандартът 802.11ас, който позволява безжичен трансфер във вътрешната мрежа със скорост до 2.5 Gbps;

• Опорната мрежа разполага с 10 пъти по-голям капацитет - комутаторите са свързани помежду си с оптична връзка 10 Gbps;

• Вградени системи Intrusion Detection и Intrusion Prevention;

• Използва се една от най-модерните технологии за подсигуряване на отдалечения достъп до мрежата - L2TP/IP със 3DES и SHA1;

• Директна видимост и контрол върху качеството и количеството на типа трафик от клиентски устройства, с цел оптимизация на WAN свързаността.

Възвръщаемостта на инвестициите е индиректен резултат от по-високата ефективност и успеваемост на потребителите на мрежата - курсисти, трейнъри и всички останали служители на „Телерик Академия“. Имплементацията е устойчива, дългосрочна инвестиция в успеха на Академията и нейните курсисти, но проличава много ясно от положителните първоначални коментари на всички, които ежедневно използват инфраструктурата. Тъй като Cisco Meraki предоставя изключително гъвкави възможности за добавяне на нови точки към така изградената инфраструктура, инвестицията в новата мрежова инфраструктура подпомага бъдещето развитие на Телерик Академия като организация от световно ниво и разрастването й в и извън страната.

 

Потенциал за развитие

Решението на Cisco Meraki включва облачно базирано управление, като по този начин позволява лесното добавяне на нови точки към така изградената инфраструктура.

Това гарантира лесното обновяване на софтуера на комуникационните устройства с цел осигуряване на нови функционалности. Внедрената защитна стена MX400 позволява теоретичен максимум от 2000 клиента, което предоставя възможност за бъдещо разширение.

Cisco Meraki позволява изключително надеждно управление и наблюдение на инфраструктурата от всяко устройство и точка, запазвайки високото ниво на сигурност чрез интеграция с RADIUS/LDAP услуги и двуфакторна автентикация.

При бъдещо разширяване на дейността на „Телерик Академия“ в страната или в чужбина, решението на Cisco Meraki предоставя изключително гъвкави възможности за добавяне на нови точки към така изградената инфраструктура. Освен това улеснява значително отдалечената работа на потребителите чрез технология за Teleworker VPN, която позволява защитено използване на Meraki Access Point устройства във всяка точка на света с настройки на организация, което става напълно прозрачно за потребителя.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X